Βοήθεια Volvo

Η Βοήθεια Volvo είναι μια υπηρεσία που παρέχει βοήθεια και πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου εξ αποστάσεως. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Βοήθειας Volvo οποιαδήποτε στιγμή για βοήθεια.
Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε απρόβλεπτο πρόβλημα στον δρόμο, μπορείτε να καλέσετε τη Βοήθεια Volvo. Ενδεικτικά προβλήματα:
  • αν η μπαταρία του αυτοκινήτου σας αποφορτιστεί
  • αν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης
  • αν κάποιο ελαστικό υποστεί διάτρηση.

Η Βοήθεια Volvo είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής του αυτοκινήτου για κινητά και πατώντας το κουμπί βοήθειας στην οροφή του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Όχι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πατήστε αντί αυτού το κουμπί SOS. Οι καταστάσεις που μπορεί να χρήζουν άμεση επείγουσα βοήθεια είναι τα τροχαία ατυχήματα, οι ασθένειες οξείας μορφής και οι εξωτερικές απειλές.

Παρεχόμενη υπηρεσία

Η Βοήθεια Volvo συμπεριλαμβάνεται στα καινούργια αυτοκίνητα Volvo Cars για τον πρώτο χρόνο κατοχής του αυτοκινήτου.1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητό σας, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo ή με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.

 Σημείωση

Ακόμη κι αν δεν έχετε σύμβαση Βοήθεια Volvo, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας με επιπλέον κόστος.

Όροι και προϋποθέσεις

Η Βοήθεια Volvo προορίζεται να είναι ενεργή για όσο διάστημα χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο και υποστηρίζεται η τεχνολογία στην οποία βασίζεται, όπως η συνδεσιμότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του αυτοκινήτου.

Για να χρησιμοποιηθεί η Βοήθεια Volvo, ορισμένες πληροφορίες, συμπ. προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητο να κοινοποιηθούν στη Volvo. Διαβάστε περισσότερα για τη διαχείριση δεδομένων στη διεύθυνση volvocars.com/intl/legal/privacy.

 Σημείωση

Η Volvo διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τη λειτουργικότητα της Βοήθειας Volvo που κρίνει ότι πλέον δεν είναι πρακτικά δυνατό να διατηρηθεί.

Αν ένα αυτοκίνητο παραμείνει ακινητοποιημένο περισσότερο από έναν χρόνο, θεωρείται ότι δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Αν χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη Βοήθεια Volvo, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo.

  1. 1 Εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα αν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη ή αν συμπεριλαμβάνεται με τα καινούργια αυτοκίνητα.