Προβολή φόρτισης και ρυθμίσεις

Στην προβολή φόρτισης μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της φόρτισης, να αρχίσετε ή να διακόψετε τη φόρτιση και να ορίσετε διαφορετικές ρυθμίσεις φόρτισης. Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις φόρτισης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Η προβολή φόρτισης εμφανίζεται αυτόματα, όταν αρχίζει η φόρτιση.

 Σημείωση

Το περιεχόμενο των πληροφοριών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση φόρτισης.
Βασικό τμήμα
Οι παρακάτω πληροφορίες, λειτουργίες και ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο κύριο τμήμα της οθόνης.
  • Τρέχον επίπεδο ισχύος μπαταρίας
  • Ζητούμενο επίπεδο ισχύος μπαταρίας
  • Αμπεράζ1
  • Κατάσταση φόρτισης
  • Έναρξη ή διακοπή φόρτισης2
  • Ρυθμίστε ένα επιθυμητό επίπεδο ισχύος μπαταρίας για φόρτιση
  • Καθορισμός ορίου στο ηλεκτρικό ρεύμα για τη φόρτιση AC
  • Προσθήκη και διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων

 Υποδειξη

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη της μπαταρίας, την κατάσταση φόρτισης και τη διαδικασία φόρτισης στην εφαρμογή του αυτοκινήτου για κινητά.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στην προβολή φόρτισης μέσω των ρυθμίσεων στην οθόνη.

  1. 1 Το αμπεράζ εμφανίζεται μόνο αν έχετε ορίσει όριο.
  2. 2 Η επιλογή Έναρξη φόρτισης είναι διαθέσιμη μόνο όταν το καλώδιο AC είναι ακόμη συνδεδεμένο.