Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Η εκκίνηση του αυτοκινήτου σας απαιτεί την παρουσία και σωστή χρήση κλειδιού μαζί με το πάτημα του πεντάλ φρένων επιλογή μιας σχέσης οδήγησης.
Θέση του ποδόφρενου και του μοχλοδιακόπτη επιλογής σχέσεων
Τα κύρια σημεία αλληλεπίδρασης για την εκκίνηση του αυτοκινήτου σας είναι το πεντάλ φρένων και ο μοχλοδιακόπτης επιλογής σχέσεων.

Το αυτοκίνητό σας ξεκλειδώνεται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τον τύπο του κλειδιού που χρησιμοποιείτε. Μόλις ξεκλειδωθεί, το αυτοκίνητό σας ενεργοποιείται σταδιακά. Πολλά χαρακτηριστικά, όπως το σύστημα κλιματισμού, θα είναι προσβάσιμα μόλις μπείτε στο αυτοκίνητό σας.

Για να εκκινήσετε το αυτοκίνητό σας, πατήστε το πεντάλ φρένων και επιλέξτε μια σχέση οδήγησης.

Πριν αρχίσετε να οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι:
  • Όλες οι πόρτες είναι κλειστές
  • Όλοι οι επιβάτες έχουν καθίσει σωστά και φορούν τις ζώνες ασφαλείας τους σωστά.
  • Το κάθισμα οδηγού, η θέση του τιμονιού και οι καθρέπτες είναι προσαρμοσμένα στη θέση οδήγησής σας.
  • Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα καλώδια φόρτισης.
  • Ο χώρος του οδηγού δεν εμποδίζεται και τα πεντάλ κινούνται ελεύθερα.

 Υποδειξη

Το αυτοκίνητο μπορεί να σας ειδοποιεί για ορισμένες συνθήκες που θα πρέπει να ελέγξετε πριν οδηγήσετε. Αν κάτι σας εμποδίζει να εκκινήσετε το αυτοκίνητό σας, κοιτάξτε στην περιοχή πληροφοριών οδηγού για καθοδήγηση.

 Σημείωση

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει σύστημα alcolock, πρέπει να κάνετε το αλκοτέστ και να το περάσετε για να τεθεί σε λειτουργία το αυτοκίνητο.

Τοποθετήστε το κλειδί σας στη μονάδα ανάγνωσης καρτών.

Θέση του αναγνώστη κάρτας κλειδιού
Θέση μονάδας ανάγνωσης κάρτας-κλειδιού, χρησιμοποιείται αν εκκινείτε το αυτοκίνητο με κάρτα-κλειδί ή με τηλεχειριστήριο-κλειδί που έχει αποφορτιστεί.
Πατήστε παρατεταμένα το πεντάλ φρένων.
Επιλέξτε D ή R χρησιμοποιώντας τον δεξιό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού.

Η επιλεγμένη σχέση υποδεικνύεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού. Το σύμβολο READY εμφανίζεται επίσης επισημαίνοντας την μετάβαση από σταθμευμένο σε σχέση οδήγησης.

Σύμβολο READY

 Σημείωση

Το σύμβολο READY σβήνει, όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβεί την ταχύτητα βάδισης. Εμφανίζεται πάλι όποτε το αυτοκίνητο επιβραδύνει κάτω από το ίδιο όριο.