Πληροφορίες για τους καταναλωτές

Υπάρχουν πολλά να μάθετε για το Volvo σας. Σε αυτή την ενότητα καλύπτονται ορισμένα βασικά θέματα, όπως πού μπορείτε να λάβετε υποστήριξη αν τη χρειαστείτε και πληροφορίες σχετικά με ορισμένα δικαιώματα και ευθύνες των καταναλωτών.

 Υποδειξη

Από πού πρέπει να αρχίσετε;

Τεχνικά, συνιστάται ολόκληρο το εγχειρίδιο για όποιον δεν γνωρίζει το αυτοκίνητο. Ωστόσο, μπορείτε να ξεκινήσετε διαβάζοντας τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να ξέρετε πώς να βρείτε αυτό που χρειάζεστε.

Ευθύνη του οδηγού

Ένα καλό σημείο από το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε είναι οι πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη του οδηγού. Καλύπτει ορισμένες γενικές αρχές για την ασφαλή χρήση του αυτοκινήτου και των δυνατοτήτων του.