Αυτόματη πέδηση μετά από σύγκρουση

Το αυτοκίνητο εφαρμόζει αυτόματα τα φρένα, όταν ανιχνευτεί σφοδρή σύγκρουση. Αυτό μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που συσχετίζονται με επιπλέον συγκρούσεις.

Αμέσως μετά από μια σύγκρουση, το αυτοκίνητο μπορεί να συνεχίσει να κινείται με υψηλή ταχύτητα. Υπάρχει επίσης σοβαρός κίνδυνος ο οδηγός να μην έχει τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου, που σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν επιπλέον συγκρούσεις.

Σε περίπτωση σφοδρής σύγκρουσης 1 η αυτόματη πέδηση μειώνει την ταχύτητά σας με ελεγχόμενο τρόπο φέροντας το αυτοκίνητο σε στάση. Η μείωση της ταχύτητάς σας είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν υπάρχουν πεζοί, οχήματα ή αντικείμενα στην πορεία του αυτοκινήτου.

Τα φώτα φρένων και τα αλάρμ ενεργοποιούνται στη διάρκεια του ελιγμού. Όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιείται, τα αλάρμ παραμένουν αναμμένα και το χειρόφρενο ενεργοποιείται.

 Σημείωση

Χειροκίνητη παράκαμψη

Πατώντας το γκάζι παρακάμπτεται ο ελιγμός πέδησης επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει ένα ασφαλές μέρος, για να σταματήσει.

Η αυτόματη πέδηση μετά από σύγκρουση προϋποθέτει το σύστημα φρένων να είναι ανέπαφο μετά από τη σύγκρουση.

  1. 1 Η σφοδρότητα της σύγκρουσης πρέπει να υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο, για να ενεργοποιηθεί η αυτόματη πέδηση μετά από σύγκρουση. Για παράδειγμα, αν έχουν ανοίξει οι αερόσακοι.