Θερμοκρασία και κλιματισμός

Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις αυτόματου κλιματισμού, το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου σας αποσκοπεί πάντοτε να σας παρέχει ένα άνετο εσωτερικό περιβάλλον. Ωστόσο, αν θέλετε, μπορείτε πάντα να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία όπως επιθυμείτε.

Η λειτουργία αυτόματου κλιματισμού παρέχει ένα άνετο εσωτερικό περιβάλλον στις περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να κάνετε ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, να επιτρέψετε σε διαφορετικές ζώνες κλιματισμού να έχουν δικές τους ρυθμίσεις και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον κλιματισμό.