Συναγερμός

Ο συναγερμός συμβάλλει ώστε να αποτραπούν ανεπιθύμητες ενέργειες ή παραβιάσεις στο αυτοκίνητό σας όταν είναι σταθμευμένο.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται αυτόματα όταν απομακρύνεστε από το αυτοκίνητο και το κλειδώσετε. Απενεργοποιείται αυτόματα όταν πλησιάζετε το αυτοκίνητο και το ξεκλειδώσετε.

Η προσπάθεια να ανοίξει μια κλειδωμένη πόρτα ενεργοποιεί τον συναγερμό.

Αν το αυτοκίνητο είναι ξεκλειδωμένο, ενώ ενεργοποιείται ο συναγερμός, ο συναγερμός θα σταματήσει αμέσως.

 Σημείωση

Μερικώς οπλισμένος συναγερμός

Αν το καπό κινητήρα ή ο χώρος αποσκευών δεν έχει κλείσει σωστά, ο συναγερμός δεν θα είναι πλήρως ενεργοποιημένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συναγερμός θα προστατεύει μόνο τις πόρτες. Δεν θα προστατεύει το ανοικτό καπό κινητήρα ή τον ανοικτό χώρο αποσκευών και το αυτοκίνητο δεν θα ανιχνεύει οποιαδήποτε κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο.

Κλειδώνοντας το αυτοκίνητο με την πόρτα χώρου αποσκευών ανοικτή θα κλειδωθούν όλες οι πόρτες και θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός μόνο για τις κλειστές πόρτες. Αν κατόπιν κλείσετε την πόρτα χώρου αποσκευών, θα κλειδωθεί και ο συναγερμός θα καλύπτει και τον χώρο αποσκευών κανονικά.

Ενεργοποίηση συναγερμού

Ο συναγερμός ενεργοποιείται σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης απόπειρας να ανοίξει το μπροστινό ή το πίσω καπό ή οποιαδήποτε πόρτα. Κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει τον συναγερμό.

Αν ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο ενώ έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, τα αλάρμ και ο ήχος του συναγερμού θα σταματήσουν.

  • Αν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, ηχεί ο συναγερμός και αναβοσβήνουν τα αλάρμ.
  • Αν η αιτία ενεργοποίησης του συναγερμού δεν αντιμετωπιστεί, ο κύκλος του συναγερμού θα επαναληφθεί αρκετές φορές.

 Υποδειξη

Ευαισθησία του συναγερμού

Υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της ευαισθησίας του συναγερμού, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο μέσα σε πορθμείο όπου μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερική κίνηση ή δονήσεις.

 Σημαντικό

Μην κάνετε αλλαγές ή προσθήκες στο σύστημα συναγερμού, διότι μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.

Περισσότερα σε αυτό το θέμα