Ανίχνευση και περιορισμοί αισθητήρα στάθμευσης

Οι αισθητήρες στάθμευσης με υπερήχους επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να ανιχνεύσει αντικείμενα και την απόστασή τους από το αυτοκίνητο. Λειτουργούν με σχετικά μικρή εμβέλεια κατά τη διάρκεια αργών ελιγμών και με στενά περιθώρια, όπως κατά τη στάθμευση.

Οι αισθητήρες υπερήχων χρησιμοποιούν ηχητικά κύματα για να ανιχνεύσουν εμπόδια κοντά στο αυτοκίνητο. Λειτουργούν εκπέμποντας παλμούς υπερήχων που επιστρέφουν στον αισθητήρα, όταν συναντήσουν κάποιο αντικείμενο ή εμπόδιο. Αυτό επιτρέπει στο αυτοκίνητο να υπολογίζει την απόσταση από τα εμπόδια προς την κατεύθυνση που ανιχνεύονται.

Οι πληροφορίες από αυτούς τους αισθητήρες είναι διαθέσιμες μόνο σε χαμηλές ταχύτητες. Παρέχουν πληροφορίες απόστασης όταν στην οθόνη εμφανίζεται η προβολή στάθμευσης.

 Σημαντικό

Χρησιμοποιήστε υπεύθυνα

Οι αισθητήρες στάθμευσης με υπερήχους και οι λειτουργίες τους συνεπικουρούν τις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνουν, ούτε υποκαθιστούν την ανάγκη ο οδηγός να έχει συνεχώς επίγνωση του χώρου γύρω από το αυτοκίνητο και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση.

Εμβέλεια ανίχνευσης

Οι αισθητήρες υπερήχων βρίσκονται συνήθως σχετικά χαμηλά στον προφυλακτήρα.
  • Τα εμπόδια των οποίων τα στηρίγματα βρίσκονται εκτός της ζώνης ανίχνευσης μπορεί να μην ανιχνευτούν. Τέτοια εμπόδια είναι αντικείμενα που αιωρούνται από ψηλά ή που εκτείνονται πολύ μακριά από το στήριγμά τους στο έδαφος, όπως ορισμένα στηθαία και πύλες.

Παρεμπόδιση αισθητήρων

Οι αισθητήρες υπερήχων μπορεί να εμποδίζονται, με αποτέλεσμα η ανίχνευση της απόστασης και των εμποδίων είναι μειωμένη ή μη διαθέσιμη. Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο οι αισθητήρες να εμποδίζονται ή για να κατανοήσετε καλύτερα πότε μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι, λάβετε υπόψη σας τα εξής:
  • Αν ένας αισθητήρας εμποδίζεται, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικές ή να μην αντιδρούν σωστά.
  • Σε περίπτωση ισχυρής βροχής ή χιονόπτωσης, η ανίχνευση μπορεί να μην είναι αξιόπιστη και οι λειτουργίες που βασίζονται στους αισθητήρες υπερήχων να μην είναι διαθέσιμες.
  • Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ότι κάποιος αισθητήρας εμποδίζεται, ενδέχεται να απενεργοποιήσει συγκεκριμένες λειτουργίες.
  • Μην τοποθετείτε και μην στερεώνετε τίποτα μπροστά ή κοντά στους αισθητήρες του αυτοκινήτου. Συμπεριλαμβάνονται τα αυτοκόλλητα, οι επενδύσεις αυτοκινήτων και η κολλητική ταινία.
  • Οι ζημιές στα σημεία του αμαξώματος που βρίσκονται οι αισθητήρες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των αισθητήρων. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για επισκευές αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά στα σημεία που βρίσκονται οι αισθητήρες .1
  • Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες του αυτοκινήτου δεν εμποδίζονται από τοποθετημένα αξεσουάρ, πρόσθετο εξοπλισμό ή φορτίο στιβαγμένο εξωτερικά.
  • Το τρέιλερ, οι βάσεις ποδηλάτων ή άλλος εξοπλισμός που τοποθετείται στον κοτσαδόρο μπορεί να εμποδίζει τους αισθητήρες, με αποτέλεσμα η ανίχνευση και άλλες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες.
  • Οι αισθητήρες υπερήχων είναι ευπαθείς όταν μπροστά τους συσσωρεύεται βρομιά, πάγος ή χιόνι. Αυτό μπορεί να μειώσει την ικανότητά τους να ανιχνεύουν αντικείμενα. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι οι αισθητήρες στάθμευσης εμποδίζονται. Σε περιπτώσεις που ανιχνευτεί κάτι τέτοιο, το αυτοκίνητο το ανακοινώνει μέσω ειδοποιήσεων στην οθόνη. Ωστόσο, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τα σημεία που βρίσκονται οι αισθητήρες και να βεβαιώνεστε ότι οι περιοχές γύρω από τους αισθητήρες είναι καθαρές και χωρίς εμπόδια.

 Προειδοποίηση

Τακτικός καθαρισμός

Τα σημεία που βρίσκονται οι κάμερες, οι αισθητήρες και τα ραντάρ στο αυτοκίνητο πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, και να μην υπάρχουν ετικέτες, αντικείμενα, βρομιά και άλλα πιθανά εμπόδια σε αυτά τα σημεία. Διαφορετικά, οι λειτουργίες του αυτοκινήτου μπορεί να ανταποκρίνονται με λάθος τρόπο, να μειωθεί η ευαισθησία τους ή να απενεργοποιηθούν.

  1. 1 Η Volvo συνιστά ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για όλες τις ανάγκες σέρβις και επισκευής.