Προδιαγραφές ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Ανατρέξτε στις προδιαγραφές σχετικά με την ηλεκτροκίνηση του αυτοκινήτου σας.

Αυτές οι προδιαγραφές παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες και τις πιστοποιήσεις του ηλεκτρικού σας αυτοκινήτου. Παραθέτουν επίσης στοιχεία για τα σχετικά καλώδια φόρτισης.