Ρεζέρβα

Σε περίπτωση διάτρησης ελαστικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσωρινά μια ρεζέρβα1 μέχρι να αντικατασταθεί ή να επισκευαστεί ο εργοστασιακός τροχός.

Η ρεζέρβα έχει σχεδιαστεί μόνο για προσωρινή χρήση. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη ρεζέρβα με έναν κανονικό τροχό το συντομότερο δυνατό.

Όταν η ρεζέρβα δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να αποθηκεύετε σε μια σακούλα στο δάπεδο του χώρου αποσκευών. Πρέπει να είναι ασφαλισμένη με έναν ιμάντα περασμένο στους κρίκους συγκράτησης φορτίου του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Πριν την οδήγηση με μια ρεζέρβα

  • Χρησιμοποιείτε μόνο ρεζέρβα εγκεκριμένη για το αυτοκίνητό σας.
  • Μην οδηγείτε ποτέ το αυτοκίνητό σας με περισσότερες από μία τοποθετημένες ρεζέρβες.
  • Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται αντιολισθητικές αλυσίδες αν η ρεζέρβα είναι τοποθετημένη στον μπροστινό άξονα.
  • Η ρεζέρβα δεν θα πρέπει να επισκευάζεται ποτέ.
  • Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή της ρεζέρβας για την πίεση των ελαστικών.

Οδήγηση με ρεζέρβα

  • Μην οδηγείτε ποτέ με ταχύτητα άνω των 80 km/h (50 mph) όταν έχετε τοποθετήσει ρεζέρβα στο αυτοκίνητό σας.
  • Τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας μπορεί να επηρεαστούν από τη χρήση ρεζέρβας. Είναι σημαντικό να αντικαταστήσετε τη ρεζέρβα με έναν εργοστασιακό τροχό το συντομότερο δυνατόν.

 Σημαντικό

Η ρεζέρβα είναι μικρότερη από τους εργοστασιακούς τροχούς του αυτοκινήτου σας. Αυτό επηρεάζει την απόσταση από το έδαφος του αυτοκινήτου. Προσέχετε τα ψηλά κράσπεδα και μην πλένετε το αυτοκίνητό σας σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.

 Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείται ρεζέρβα, το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.

Αν η ρεζέρβα έχει υποστεί ζημιά, μπορείτε να αγοράσετε μια καινούργια από έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.

  1. 1 Η ρεζέρβα πρέπει να είναι τύπου Εφεδρικού τροχού.