Καλώδια φόρτισης

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο φόρτισης, ελέγχετε πάντοτε αν είναι συμβατό με το αυτοκίνητό σας.

Συστάσεις και χρήση του καλωδίου φόρτισης

 Προειδοποίηση

Υψηλή τάση

Το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο ενέχει κινδύνους. Η επαφή με ρεύματα υψηλής τάσης μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά

Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο φόρτισης που έχει σημάδια ζημιάς ή φθοράς. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Ένα καλώδιο φόρτισης που παρέχεται από τη Volvo το οποίο έχει υποστεί ζημιά ή δυσλειτουργεί μπορεί να επισκευαστεί μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για περισσότερες πληροφορίες. Αν φορτίζετε σε σταθμό φόρτισης, δοκιμάστε άλλο καλώδιο ή άλλο σημείο φόρτισης.

Υπερβολική φθορά και ξένες ύλες

Να θυμάστε να ελέγχετε πάντα το φις του καλωδίου φόρτισης για υπερβολική φθορά ή ξένες ύλες. Μην αγγίζετε το φις του καλωδίου φόρτισης και μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να προσπαθήσετε να αφαιρέσετε ξένες ύλες από το καλώδιο φόρτισης. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης υπόκεινται σε συνεχή χρήση και είναι επιρρεπείς σε μεγαλύτερη φθορά από ό,τι ένας ιδιωτικός σταθμός φόρτισης.

Τοποθέτηση καλωδίων

Θυμηθείτε να τοποθετήσετε το καλώδιο σε σημείο, όπου υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό. Μπορεί να πατήσετε ή να σκοντάψετε στο καλώδιο, αν δεν τοποθετηθεί σε ασφαλές σημείο.

Ασφάλεια των παιδιών

Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα καλώδια φόρτισης, ιδίως όταν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.

 Σημαντικό

Αντάπτορες

Μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και την πρίζα ή το αυτοκίνητο.

Υγρά και καλώδια

Μην εμβαπτίζετε το καλώδιο φόρτισης ή τα εξαρτήματά του σε υγρό. Αν χρειαστεί να καθαρίσετε το καλώδιο, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό, ποτέ χημικά ή ισχυρούς διαλύτες.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καλώδια

  • Χρησιμοποιείτε μόνο τα καλώδια που παρέχονται αρχικά με το αυτοκίνητό σας ή που συνιστώνται από τη Volvo.
  • Η Volvo δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από εξοπλισμό φόρτισης μη συνιστώμενο από τη Volvo.

 Σημείωση

Συνιστώμενα καλώδια

Η Volvo συνιστά καλώδιο φόρτισης που πληροί τα πρότυπα IEC 62196 και IEC 61851 και υποστηρίζει την παρακολούθηση θερμοκρασίας.

Οδηγίες για το καλώδιο φόρτισης

Πριν από τη χρήση ενός καλωδίου φόρτισης, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες από τον κατασκευαστή του καλωδίου.

Ορισμένοι σταθμοί φόρτισης διαθέτουν μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης. Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης του σταθμού φόρτισης.

Καλώδιο Mode 3 για σταθμούς φόρτισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο καλωδίου, για να φορτίζετε το αυτοκίνητό σας σε σταθμούς φόρτισης AC.

Καλώδια φόρτισης Mode 2

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο φόρτισης με φις για οικιακή πρίζα, για να φορτίσετε το αυτοκίνητο από μια συνήθη οικιακή πρίζα, π.χ. όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές φόρτισης.

 Σημαντικό

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το είδος φόρτισης για καθημερινή φόρτιση.