Ρυθμίσεις συστήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος, ώστε στο αυτοκίνητο να εμφανίζονται οι πληροφορίες με τον τρόπο σας βολεύει.
Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις συστήματος που μπορείτε να αλλάξετε, στις οποίες περιλαμβάνονται:
  • Γλώσσα συστήματος
  • Ημερομηνία και ώρα
  • Μονάδες μέτρησης
  • Γλώσσες πληκτρολογίου