Ένδειξη ποιότητας αέρα

Στην προβολή κλιματισμού της οθόνης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Στην καρτέλα Κλιματισμός, το χρώμα και ο αριθμός μετά την κουκκίδα δηλώνουν την τιμή AQI1 στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Στην καρτέλα ποιότητας αέρα εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες, όπως ο αναλυτικός δείκτης AQI και η πραγματική συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων. Ένας αισθητήρας μετρά την ποσότητα σωματιδίων μεγέθους κάτω των από 2,5 μm στον χώρο επιβατών.

  1. 1 Air Quality Index (Δείκτης ποιότητας αέρα)