Βασικό τμήμα της οθόνης

Μπορείτε να χειρίζεστε πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου και να προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες και ειδοποιήσεις στο βασικό τμήμα της οθόνης.
Θέση βασικού τμήματος της οθόνης

Το βασικό τμήμα της οθόνης καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης και αλληλεπιδράτε με αυτό αγγίζοντας την οθόνη.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως ο κλιματισμός, η επισκόπηση του αυτοκινήτου και η βιβλιοθήκη εφαρμογών είναι διαθέσιμες στο κάτω μέρος του βασικού τμήματος.

Λειτουργίες που μπορείτε να προβάλλετε και να χειριστείτε μέσω του βασικού τμήματος της οθόνης είναι ενδεικτικά:
  • Πλοήγηση
  • Συσκευές αναπαραγωγής μέσων
  • Εφαρμογές αυτοκινήτου
  • Τηλέφωνο