Αλάρμ

Αν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την κυκλοφορία των γύρω οχημάτων, θα πρέπει να ανάψετε τα αλάρμ. Αυτό βοηθά ώστε να ειδοποιηθούν οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου ότι απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή.

 Σημαντικό

Είναι ευθύνη του οδηγού να χρησιμοποιεί τα αλάρμ σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν κατά τόπους και τον κώδικα κυκλοφορίας.

Το κουμπί των αλάρμ βρίσκεται στην κονσόλα οροφής. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στα φώτα στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Θέση του κουμπιού των αλάρμ στην κονσόλα οροφής
Θέση του κουμπιού των αλάρμ στην κονσόλα οροφής
Θέση του κουμπιού των αλάρμ στην οθόνη
Θέση του κουμπιού των αλάρμ στην οθόνη

Η κατάσταση και τα σημεία αλληλεπίδρασης για τον χειρισμό των αλάρμ επισημαίνονται από το σχετικό σύμβολο.

Εικονίδιο αλάρμ

Αυτόματη ενεργοποίηση

Τα αλάρμ ανάβουν αυτόματα όταν ενεργοποιούνται τα φώτα πέδησης έκτακτης ανάγκης λόγω απότομου φρεναρίσματος. Μπορείτε να τα σβήσετε χειροκίνητα ή να τα αφήσετε να σβήσουν μόνα τους αυτόματα όταν αρχίσετε να οδηγείτε ξανά.

Σε περίπτωση σύγκρουσης

Τα αλάρμ θα ανάψουν αυτόματα σε περίπτωση σύγκρουσης.1

Υπάρχει μια περίοδος ψύξης, η οποία αναστέλλει τη δυνατότητα απενεργοποίησης των αλάρμ. Όταν τα χρησιμοποιείτε ως συνήθως, το κουμπί των αλάρμ αρχίζει να αναβοσβήνει ξανά.

  1. 1 Αυτό εξαρτάται από τους κατά τόπους κανονισμούς και τα πρότυπα κάθε χώρας.