Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες, για να ανιχνεύσει αν ο οδηγός ή οποιοσδήποτε επιβάτης δεν χρησιμοποιεί τη ζώνη ασφαλείας του.

Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει επιβάτες που δεν φορούν τη ζώνη ασφαλείας τους, το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό με έναν προειδοποιητικό ήχο και το σύμβολο της υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη.

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας.
Σύμβολο υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας.

Μπορείτε να δείτε ποιες ζώνες ασφαλείας δεν είναι προσδεδεμένες στην περιοχή πληροφοριών οδηγού της οθόνης.

Επισκόπηση αυτοκινήτου
Επισκόπηση αυτοκινήτου στην οθόνη.

Αν εμφανιστεί η υπενθύμιση, δέστε τις ζώνες που υποδεικνύονται το συντομότερο δυνατό με ασφαλή τρόπο. Αν είναι αναγκαίο, σταματήστε το αυτοκίνητο, προκειμένου να μην αποσπαστεί η προσοχή σας από την οδήγηση.

Σε μερικές περιπτώσεις αυτές οι υπενθυμίσεις ενδέχεται να αναγνωρίσουν εσφαλμένα ένα αντικείμενο πάνω στο κάθισμα ως επιβάτη και να σας ειδοποιήσουν, αν ζώνη ασφαλείας δεν έχει δεθεί. Αν απορρίψετε αυτές τις υπενθυμίσεις στην οθόνη, το μεγάλο γραφικό σύμβολο θα σταματήσει να εμφανίζεται αλλά οι άλλες προειδοποιητικές λυχνίες θα παραμείνουν ενεργές. Για να σταματήσουν, δέστε τη ζώνη ασφαλείας.

 Προειδοποίηση

Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι όλοι στο αυτοκίνητο φορούν τη ζώνη ασφαλείας τους.