Άνοιγμα αερόσακου

Αν ανοίξει ένας αερόσακος, το αυτοκίνητό σας πρέπει να μεταφερθεί σε συνεργείο και να γίνει σέρβις.

Αν το αυτοκίνητο ανοίξει έναν αερόσακο, αυτός φουσκώνει στιγμιαία με μεγάλη δύναμη συνοδευόμενη από έναν δυνατό θόρυβο. Μετά από αυτό το σημείο, ο αερόσακος συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τον τύπο του. Οι μπροστινοί και οι πλευρικοί αερόσακοι ξεφουσκώνουν καθώς συμπιέζονται και παρέχουν ελεγχόμενη προστασία μόνο για μία σφοδρή πρόσκρουση. Οι αερόσακοι τύπου κουρτίνας παραμένουν φουσκωμένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να προστατεύσουν τους επιβάτες από επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις.

 Προειδοποίηση

Τραυματισμοί που σχετίζονται με αερόσακους

Κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει όλους τους πιθανούς τραυματισμούς σε μια σύγκρουση. Οι αερόσακοι έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών. Η πρόσκρουση πάνω σε αερόσακο συχνά οδηγεί σε κάποιας μορφής τραυματισμό, ενώ ο τύπος και η σοβαρότητα του τραυματισμού επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να μπορέσετε να αναγνωρίσετε και να αποφύγετε πρακτικές που είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών που σχετίζονται με τον αερόσακο σε περίπτωση σύγκρουσης:
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης για τη σωστή θέση στο κάθισμα και τη χρήση των ζωνών ασφαλείας.
  • Μάθετε πού βρίσκονται όλοι οι αερόσακοι και πώς επηρεάζουν τη χρήση του αυτοκινήτου σας.
  • Μην αποθηκεύετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στα σημεία που ανοίγουν οι αερόσακοι.
  • Μην κάνετε τροποποιήσεις στο εσωτερικό ή στα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου σας, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες από τη Volvo.

 Σημείωση

Προϋποθέσεις ανοίγματος αερόσακων

Ενδέχεται να μην ανοίξουν όλοι οι αερόσακοι σε μια σύγκρουση. Αυτό συμβαίνει, διότι οι διάφοροι αερόσακοι απαιτούν διαφορετικές συνθήκες και δυνάμεις, για να ανοίξουν. Η σοβαρότητα της ζημιάς στο αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση δεν είναι αξιόπιστη ένδειξη για το αν θα έπρεπε να έχουν ανοίξει οι αερόσακοι.

Αέρια και καπνός από τον αερόσακο

  • Το αέριο στο εσωτερικό ενός αερόσακου περιέχει καπνό που εκλύεται στον χώρο επιβατών όταν ο αερόσακος ξεφουσκώνει.
  • Προσέχετε πάντοτε μήπως εκδηλωθεί φωτιά μετά από σοβαρή σύγκρουση, ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε ότι μια μικρή ποσότητα καπνού είναι φυσιολογική αν ανοίξει κάποιος αερόσακος.

Μετά το άνοιγμα του αερόσακου

Μετά από σύγκρουση στην οποία έχουν ανοίξει αερόσακοι, δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια και τις ιατρικές ανάγκες όσων ενεπλάκησαν στο ατύχημα. Πριν από τον χειρισμό του αυτοκινήτου επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης για τον ασφαλή χειρισμό και την περισυλλογή ενός αυτοκινήτου που έχει ακινητοποιηθεί ή βρίσκεται σε κατάσταση ασφαλείας.

 Σημαντικό

Λειτουργία ασφαλείας

Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβεί σε λειτουργία ασφαλείας μετά από συγκεκριμένες συγκρούσεις, ακόμη και χωρίς να ανοίξουν αερόσακοι. Η παροχή ισχύος πρόσφυσης διακόπτεται στη λειτουργία ασφαλείας και το αυτοκίνητο δεν μπορεί να οδηγηθεί.

Μην προσπαθήσετε να κινήσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία ασφαλείας. Αν το αυτοκίνητο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για την κυκλοφορία και μπορεί να κινηθεί, μπορεί κατ' εξαίρεση να μετακινηθεί σε μικρή απόσταση εκτός του άμεσου κινδύνου. Η λειτουργία ρυμούλκησης πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν από τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου.