Πληροφορίες οδικών σημάτων

Το αυτοκίνητο μπορεί να αναγνωρίζει και να εμφανίζει σήματα κυκλοφορίας, καθώς τα περνάτε. Αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το όριο ταχύτητας. Η λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης συνδυάζει απευθείας ανίχνευση σημάτων με πληροφορίες από δεδομένα χάρτη.

Τα σήματα που εμφανίζονται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού προέρχονται από δύο διαφορετικές πηγές – είτε από πραγματικά σήματα αναγνωρισμένα από κάμερες είτε από δεδομένα χάρτη. Το αυτοκίνητο δίνει προτεραιότητα στο ποια πηγή θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με την κατάσταση.

Στο αυτοκίνητο μπορούν να εμφανίζονται μόνο σήματα που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη σημάτων του αυτοκινήτου.

Πώς εμφανίζονται τα σήματα

Τα οδικά σήματα που ανιχνεύονται εμφανίζονται δίπλα στο ταχύμετρο στην περιοχή πληροφοριών οδηγού. Διάφορα σήματα εμφανίζονται σε διαφορετικές περιοχές.

Θέσεις εμφάνισης οδικών σημάτων στην περιοχή πληροφοριών οδηγού
3
1
2
Τα σύμβολα οδικής σήμανσης μπορεί επίσης να εμφανίζονται στην άλλη πλευρά του ταχύμετρου, ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία προβολής στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.
 1. 1Σήματα προειδοποίησης και επερχόμενα σήματα ορίου ταχύτητας
 2. 2Τρέχον σήμα ορίου ταχύτητας
 3. 3Σήματα πληροφοριών κυκλοφορίας

Στο αυτοκίνητο μπορούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα πολλοί τύποι σημάτων. Σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνεται το τρέχον όριο ταχύτητας, ένα επερχόμενο όριο ταχύτητας ή ένα προειδοποιητικό σήμα, καθώς και μια πρόσθετη πινακίδα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.

Εμφανιζόμενα οδικά σήματα

Αυτή η λίστα περιέχει παραδείγματα τύπων οδικών σημάτων που μπορούν να εμφανίζονται στο αυτοκίνητο.
Όριο ταχύτητας
Απαγορεύεται η είσοδος

 Σημείωση

Διαθεσιμότητα συμβόλων

Τα οδικά σήματα που είναι διαθέσιμα για εμφάνιση στο αυτοκίνητό σας μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και να διαφέρουν μεταξύ περιοχών. Τα επιλεγμένα σήματα που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν κάθε σήμα που μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του αυτοκίνητό σας.

Σχεδίαση συμβόλων

Το στυλ των οδικών σημάτων διαφέρει μεταξύ περιοχών. Το στυλ των συμβόλων που εμφανίζονται από το αυτοκίνητο δεν θα ταιριάζει ακριβώς το στυλ συμβόλων των σημάτων που συναντάτε. Αν δυσκολεύεστε να ερμηνεύσετε κάποιο από τα οδικά σήματα που εμφανίζονται, παρά τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo.

Χρόνοι εμφάνισης οδικών σημάτων

Ο χρόνος εμφάνισης για τα σήματα τυπικά εξαρτάται από τον τύπο του σήματος και το αν περνάτε πρόσθετα σήματα. Τα οδικά σήματα μπορούν να εμφανίζονται με τους εξής τρόπους:
 • Στιγμιαία ως μοναδικές ειδοποιήσεις αφότου περάσετε ένα σήμα.
 • Μέχρι το σήμα να μην έχει πλέον ισχύ.
 • Μέχρι να περάσετε άλλο σήμα με υψηλότερη προτεραιότητα εμφάνισης.

 Σημείωση

Παρατεινόμενα σήματα

Το αυτοκίνητο ενδέχεται να μην αναγνωρίσει ένα σήμα που υποδεικνύει το τέλος ενός περιορισμού της κυκλοφορίας. Αν συμβεί αυτό, ένα σύμβολο για τον προηγούμενο περιορισμό μπορεί να παραμένει στην περιοχή πληροφοριών οδηγού. Κάποια στιγμή θα αντικατασταθεί ή θα ακυρωθεί. Εντωμεταξύ, οδηγήστε σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Συνθήκες και περιορισμοί

 Σημαντικό

Υπευθυνότητα του οδηγού και οδικά σήματα

Οι πληροφορίες οδικής σήμανσης έχουν σχεδιαστεί να σας βοηθούν να διαχειρίζεστε πληροφορίες, ενώ οδηγείτε. Είναι ένα συμπλήρωμα στις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Ο οδηγός φέρει την πλήρη ευθύνη να παραμένει προσεκτικός, να παρακολουθεί τα οδικά σήματα και να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μην δίνετε προτεραιότητα στην ανίχνευση οδικών σημάτων του αυτοκινήτου σε σχέση με τη δική σας παρατηρητικότητα, αν δεν συμφωνούν.

Γιατί δεν εμφανίζονται όλα τα σήματα

Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ανιχνεύσει και να εμφανίσει κάθε σήμα που είναι σχετικό με τον οδηγό.
 • Το σύστημα δεν υποστηρίζει όλα τα σήματα.
 • Κάποια σήματα ενδέχεται να περάσουν απαρατήρητα σε συγκεκριμένες συνθήκες και καταστάσεις κυκλοφορίας
Συνθήκες που επηρεάζουν την ανίχνευση ή την αναγνώριση οδικών σημάτων:
 • Η μπροστινή κάμερα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς εμπόδια.
 • Το οδικό σήμα πρέπει να είναι ευδιάκριτο και σωστά φωτισμένο.
 • Το οδικό σήμα πρέπει να είναι εντός μιας ορισμένες απόστασης από το αυτοκίνητο και εντός του οπτικού πεδίου της κάμερας.
 • Το αυτοκίνητο ενδέχεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει σήματα με εσφαλμένη ευθυγράμμιση, όπως σήματα τοποθετημένα πολύ ψηλά ή υπό γωνία.
 • Το αυτοκίνητο ενδέχεται να μην μπορεί να αναγνωρίσει κατεστραμμένα ή φθαρμένα οδικά σήματα
Συνθήκες που επηρεάζουν τις πληροφορίες σημάτων από δεδομένα χάρτη
 • Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για τη λήψη δεδομένων χάρτη που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με οδικά σήματα.
 • Η κάλυψη των πληροφοριών οδικής σήμανσης από δεδομένα χάρτη διαφέρει μεταξύ περιοχών.

 Σημείωση

Για συνεπείς και ενημερωμένες πληροφορίες οδικής σήμανσης στο αυτοκίνητό σας αποδεχθείτε οπωσδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για συνδεδεμένες υπηρεσίες. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης.