Οθόνη

Οι διαφορετικές περιοχές της οθόνης σας εμφανίζουν πληροφορίες που σχετίζονται με το αυτοκίνητο και την οδήγησή σας. Μπορείτε επίσης να χειριστείτε πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου αλληλεπιδρώντας με την οθόνη.
Θέση της οθόνης
1
2
Η οθόνη χωρίζεται σε δύο περιοχές.
  1. 1Την περιοχή πληροφοριών οδηγού, που είναι πάντοτε στο πάνω μέρος της οθόνης.
  2. 2Το βασικό τμήμα, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης.

Η οθόνη βρίσκεται στη μέση του ταμπλό.

 Προειδοποίηση

Αν η περιοχή πληροφοριών οδηγού απενεργοποιηθεί, δεν ενεργοποιείται ή είναι μόνο εν μέρει αναγνώσιμη, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο. Αυτό συμβαίνει, διότι ο/η δηγός δεν θα λαμβάνει προειδοποιήσεις και πληροφορίες κατάστασης του αυτοκινήτου που εμφανίζονται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού, όπως προειδοποιήσεις και πληροφορίες που σχετίζονται με τα φρένα, τους αερόσακους ή άλλα συστήματα ασφαλείας. Αν υπάρχει πρόβλημα με την περιοχή πληροφοριών οδηγού, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημαντικό

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στην οθόνη, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.

 Υποδειξη

Μπορείτε να αλλάξετε το θέμα και τη φωτεινότητα της οθόνη στις ρυθμίσεις.