Προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις ασφαλείας

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει λειτουργίες που βοηθούν άμεσα ή έμμεσα στην πρόληψη συγκρούσεων. Αν το αυτοκίνητό σας ανιχνεύσει μια επικίνδυνη κυκλοφοριακή κατάσταση, μπορεί να παρέμβει προειδοποιώντας τον οδηγό ή πραγματοποιώντας έναν ελιγμό αποφυγής.

Η ασφαλής οδήγηση ξεκινά με τις ορθές πρακτικές χρήσης. Ως πρόσθετο επίπεδο προστασίας από συμβάντα το αυτοκίνητό σας μπορεί να σας προειδοποιήσει, αν ανιχνεύσει μια κατάσταση που απαιτεί την άμεση προσοχή σας ή ενέργεια. Εκτός από την ενημέρωση του οδηγού μέσω προειδοποιήσεων, το αυτοκίνητο μπορεί να παρέμβει στρίβοντας το τιμόνι και φρενάροντας για να αποφευχθεί ή να μετριαστεί μια σύγκρουση.

Οι λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν προειδοποιήσεις ή να πραγματοποιούν παρεμβάσεις με διάφορους τρόπους περιλαμβάνουν:
 • Προειδοποιήσεις σύγκρουσης και μετριασμός
 • Επιτήρηση τυφλών σημείων
 • Σύστημα διατήρησης στη λωρίδα
 • Ειδοποιήσεις για προσοχή και εγρήγορση του οδηγού1
 • Ειδοποιήσεις για διερχόμενη κυκλοφορία πίσω από το αυτοκίνητο κατά την κίνηση με όπισθεν2
 • Αυτόματο φρενάρισμα κατά την κίνηση με όπισθεν3

 Υποδειξη

Τι είναι οι παρεμβάσεις ασφάλειας;

Οι παρεμβάσεις ασφαλείας είναι οι αντιδράσεις του αυτοκινήτου σε καταστάσεις στις οποίες εντοπίζει υψηλό ή άμεσο κίνδυνο σύγκρουσης. Υπάρχει δυνατότητα προειδοποιήσεων για να ειδοποιηθεί ο/η οδηγός για τους κινδύνους ώστε να μπορέσει να αναλάβει δράση, ωστόσο το αυτοκίνητο μπορεί επίσης να πραγματοποιεί ελιγμούς οδήγησης ή πέδησης έκτακτης ανάγκης ανάλογα με την περίσταση. Κάποιες προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις είναι πάντοτε ενεργοποιημένες, ενώ άλλες αποτελούν μέρος λειτουργιών που ενδέχεται να μπορείτε να προσαρμόσετε ή να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.

Παρεμβάσεις ασφαλείας για την αποφυγή συγκρούσεων

Όταν το αυτοκίνητο αναγνωρίσει έναν κίνδυνο σύγκρουσης, αντιδρά σύμφωνα με τον βαθμό επείγουσας ανάγκης. Μπορεί να αναγνωρίσει πεζούς, ποδηλάτες, και οχήματα που πλησιάζουν ή βρίσκονται στην πορεία στην οποία κινείστε. Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν πόσο έγκαιρα και αποτελεσματικά μπορεί το αυτοκίνητο να ανιχνεύσει τον κίνδυνο ενός περιστατικού. Υπάρχουν καταστάσεις που είναι πέραν των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πρακτικές ασφαλούς οδήγησης είναι σημαντικές.

Αν το αυτοκίνητο αναγνωρίσει έναν αυξανόμενο κίνδυνο σύγκρουσης, οι ειδοποιήσεις μπορούν να κλιμακωθούν σε ελιγμούς αποφυγής από το αυτοκίνητο. Αν εμφανιστεί μια απειλή ξαφνικά, το αυτοκίνητο μπορεί να πραγματοποιήσει αμέσως ελιγμούς αποφυγής.

Οι παρεμβάσεις ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνουν:
Προειδοποιήσεις σύγκρουσηςΌταν το αυτοκίνητο αναγνωρίσει ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, το πρώτο βήμα είναι να τραβήξει την προσοχή του οδηγού. Το αυτοκίνητο μπορεί να σας προειδοποιήσει οπτικά, με ήχο ή με παλμούς κατά την πέδηση.
Ελιγμοί πέδησηςΑν το αυτοκίνητο διαπιστώσει ότι απαιτείται άμεση ενέργεια, μπορεί να φρενάρει ανεξάρτητα από τις ενέργειες του οδηγού. Αυτό μπορεί να συμβεί ταυτόχρονα με έναν ελιγμό διεύθυνσης. Το ποσοστό που φρενάρει το αυτοκίνητο κατά την παρέμβαση εξαρτάται από την κατάσταση. Ένα εμπόδιο που εμφανίζεται ξαφνικά ακριβώς μπροστά από το αυτοκίνητο ενδέχεται να προκαλέσει πλήρη εφαρμογή των φρένων, ενώ μια άλλη κατάσταση μπορεί να απαιτεί ηπιότερη πέδηση για να αποφευχθεί μια πιθανή σύγκρουση.
Ελιγμοί διεύθυνσηςΑν το αυτοκίνητο διαπιστώσει ότι απαιτείται άμεση ενέργεια, μπορεί να διευθύνει το όχημα ανεξάρτητα από τις ενέργειες του οδηγού. Αυτό μπορεί να συμβεί ταυτόχρονα με έναν ελιγμό πέδησης.

Η οθόνη μπορεί να εμφανίζει μηνύματα σχετικά με τις παρεμβάσεις ασφαλείας που εφαρμόζονται.

 Σημείωση

Παράκαμψη παρεμβάσεων διεύθυνσης και πέδησης

 • Οι παρεμβάσεις διεύθυνσης από το αυτοκίνητο μπορούν να παρακαμφθούν όταν ο/η οδηγός αρχίσει να χειρίζεται εκούσια το τιμόνι.
 • Για να παρακάμψετε μια παρέμβαση πέδησης, πρέπει να πατήσετε σταθερά το πεντάλ γκαζιού Μετά από ένα συγκεκριμένο όριο, παρακάμπτετε την παρέμβαση πέδησης.

Εξοικείωση με τις δυνατότητες του αυτοκινήτου σας

Οι παρεμβάσεις ασφαλείας από το αυτοκίνητο μπορεί να συμβούν ξαφνικά και να μην είστε προετοιμασμένοι για αυτές. Μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία παρά το όφελος που προσφέρουν. Η εξοικείωση με το αυτοκίνητό σας είναι ένας καλός τρόπος αυτές οι παρεμβάσεις να μην σας επηρεάζουν τόσο πολύ, όταν συμβαίνουν. Φροντίστε να διαβάσετε τυχόν ειδοποιήσεις που ακολουθούν μια παρέμβαση, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα την αιτία παρέμβασης του αυτοκινήτου.

Μείωση του αριθμού παρεμβάσεων και προειδοποιήσεων

Ο αριθμός των παρεμβάσεων ασφάλειας και των προειδοποιήσεων που ενεργοποιούνται εξαρτάται από τις οδηγικές συνθήκες και το οδηγικό σας στιλ. Ορισμένοι παράγοντες ενδέχεται συνδυαστικά να έχουν ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αντιδράσει με τρόπο που θεωρείτε περιττό ή υπερβολικό. Σε γενικές γραμμές, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης του αριθμού των προειδοποιήσεων και των παρεμβάσεων είναι να οδηγείτε υπεύθυνα. Προσαρμόστε την ταχύτητά σας στις συνθήκες οδήγησης και τηρείτε απόσταση ασφαλείας από άλλα οχήματα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στις ρυθμίσεις.

Εξισορρόπηση της ανάγκης για αντίδραση του αυτοκινήτου

Όταν το αυτοκίνητο προτείνει, καθοδηγεί ή εκτελεί μια οδηγική ενέργεια, αυτό θεωρείται αντίδραση. Για τις περισσότερες λειτουργίες υποστήριξης οδηγού υπάρχει ένα σύνολο πιθανών αντιδράσεων του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, η αυτόματη πέδηση για να αποφευχθεί η σύγκρουση με ένα αυτοκίνητο που φρενάρει ξαφνικά μπροστά σας αποτελεί αντίδραση του αυτοκινήτου. Οι λειτουργίες που μπορούν να σας παρέχουν προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να περιορίζουν τις περιττές αντιδράσεις του αυτοκινήτου.

Για τις αντιδράσεις του αυτοκινήτου σας ισχύουν ξεχωριστές προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις μπορεί να σχετίζονται με την κατάσταση της κυκλοφορίας, την κατάσταση του αυτοκινήτου και του οδηγού και τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα συστήματα ανίχνευσης του αυτοκινήτου. Για να αντιδράσει το αυτοκίνητο, πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και να υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα ότι η αντίδραση του αυτοκινήτου είναι απαραίτητη. Καθώς εξελίσσεται μια κατάσταση, το αυτοκίνητο αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες και την ανάγκη να αντιδράσει. Αν η ανάγκη για αντίδραση του αυτοκινήτου ή οι προϋποθέσεις είναι ασαφείς, τότε το αυτοκίνητο δεν θα αντιδράσει.

Αν μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα από τον/την οδηγό, αυτό προτιμάται από την αντίδραση του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο μπορεί να καθυστερήσει ή να αποφύγει την παροχή απόκρισης σε περιπτώσεις που ο/η οδηγός έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ελιγμούς μη έκτακτης ανάγκης. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των περιττών προειδοποιήσεων και παρεμβάσεων ασφάλειας. Οι περισσότεροι πιθανοί κίνδυνοι που εντοπίζονται από το αυτοκίνητο αντιμετωπίζονται από τον/την οδηγό με μικρές διορθωτικές κινήσεις, πολύ πριν χρειαστούν ελιγμοί αποφυγής έκτακτης ανάγκης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές γίνονται αντιληπτές ως ενέργειες ρουτίνας που αποτελούν μέρος της συνήθους οδήγησης.

 Σημαντικό

Ποτέ μην αγνοείτε τους κινδύνους οδήγησης

Το αυτοκίνητο μπορεί και τελικά αντισταθμίζει ορισμένες, αλλά όχι όλες, τις καταστάσεις κατά τις οποίες δεν μπορείτε ή δεν καταφέρνετε να αντεπεξέλθετε σε έναν οδηγικό κίνδυνο. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες η αποτελεσματική αντίδραση υπερβαίνει τις δυνατότητες του αυτοκινήτου, και καταστάσεις στις οποίες το αυτοκίνητο δεν αντιδρά επειδή αναμένεται από τον/την οδηγό να αντιμετωπίσει τον πιθανό κίνδυνο. Όταν οδηγείτε, πρέπει να είστε σε εγρήγορση και προσηλωμένοι ώστε να μπορείτε να αντεπεξέλθετε στους κινδύνους σαν να οδηγούσατε ένα αυτοκίνητο χωρίς λειτουργίες υποστήριξης του οδηγού.

Συνθήκες και περιορισμοί

 Προειδοποίηση

Ποτέ μη βασίζεστε στις παρεμβάσεις από το αυτοκίνητο να υποκαταστήσουν τις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Οδηγήστε το αυτοκίνητο με την ίδια προσοχή στην ασφάλεια που απαιτείται για ένα αυτοκίνητο χωρίς αυτές τις λειτουργίες.

Οι προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες σε καμία περίπτωση. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις οδηγικές, κυκλοφοριακές, καιρικές ή οδικές συνθήκες. Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ανιχνεύσει ή να ανταποκριθεί σε έναν κίνδυνο μπορεί να οφείλεται σε λόγους που ίσως δεν είστε σε θέση να εντοπίσετε ή να προβλέψετε.

Η ικανότητα του αυτοκινήτου να ανταποκρίνεται σε κινδύνους διαφέρει ανάλογα με πολλούς παράγοντες. Συνήθως ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:
 • Η ταχύτητα και η κίνηση του αυτοκινήτου σας.
 • Το μέγεθος, το σχήμα, η ταχύτητα και η κίνηση αντικειμένων ή χρηστών του δρόμου γύρω από το αυτοκίνητο.
 • Οι περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • Η κατάσταση των υποδομών οδήγησης.
 • Η πολυπλοκότητα της κατάστασης κυκλοφορίας.
Ενδεικτικά παραδείγματα:
 • Σε απότομες στροφές, η λειτουργία ανίχνευσης μπορεί να μην είναι τόσο συνεπής. Το αυτοκίνητο μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους κινδύνους που εμφανίζονται ξαφνικά λόγω απότομης στροφής.
 • Η χαμηλή πρόσφυση, π.χ. σε βρεγμένο οδόστρωμα ή παγετό, μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
 • Οι συνθήκες και οι περιορισμοί που επηρεάζουν την ανίχνευση εμποδίων μπορεί να εμποδίσουν το αυτοκίνητο να εντοπίσει με ακρίβεια πιθανούς κινδύνους. Οι περιορισμοί στην ανίχνευση εμποδίων περιγράφονται λεπτομερώς στην ξεχωριστή ενότητα του εγχειριδίου σχετικά με τον τρόπο που το αυτοκίνητο ανιχνεύει το περιβάλλον και την κυκλοφορία.
 • Το αυτοκίνητο δεν θα πραγματοποιήσει αυτόματες παρεμβάσεις πέδησης αν οδηγείτε προς τα εμπρός με ταχύτητα βάδισης ή πιο αργά. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες παρεμβάσεις πέδησης όταν κάνετε ελιγμούς σε στενά σημεία.

 Σημαντικό

Γενικοί περιορισμοί

Είναι εύλογο να αισθάνεστε ασφαλέστεροι σε ένα αυτοκίνητο με δυνατότητα παρέμβασης σε επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά είναι σημαντικό να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να οδηγείτε με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Οι δυνατότητες του αυτοκινήτου είναι πάντοτε περιορισμένες από τεχνολογικούς παράγοντες και περιορισμούς, από την κατάσταση του αυτοκινήτου και το περιβάλλον οδήγησης.

Δυνατότητες ανίχνευσης

Η δυνατότητα του αυτοκινήτου να παρακολουθεί το περιβάλλον του χρησιμοποιείται από λειτουργίες που μπορούν να παρέχουν προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις. Για να κατανοήσετε καλύτερα τους περιορισμούς αυτών των λειτουργιών, διαβάστε την ξεχωριστή ενότητα σχετικά με την ανίχνευση κυκλοφορίας του περιβάλλοντος. Παρέχει μια επισκόπηση του πώς λειτουργούν σημαντικά εξαρτήματα, όπως οι κάμερες και τα ραντάρ δίνοντας λεπτομέρειες και για τις δυνατότητες και για τους περιορισμούς.

Χρόνοι αντίδρασης

Σε ευνοϊκές συνθήκες το αυτοκίνητο μπορεί να αντιλαμβάνεται και να αντιδρά σε συγκεκριμένους κινδύνους, σε κάποιες περιπτώσεις γρηγορότερα από όσο μπορεί ένας άνθρωπος οδηγός. Ωστόσο αυτή η δυνατότητα δεν είναι εγγύηση παρέμβασης, καθώς το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ανιχνεύει όλους τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να απαιτούν αντίδραση.

Διαθεσιμότητα αντιδράσεων του αυτοκινήτου

Για όλους τους τύπους αντίδρασης του αυτοκινήτου υπάρχει ξεχωριστό σύνολο προϋποθέσεων που καθορίζουν πότε οι αντιδράσεις είναι διαθέσιμες. Αυτό σημαίνει ότι οι διαθέσιμες αντιδράσεις μεταβάλλονται συνεχώς καθώς οδηγείτε. Ορισμένες προϋποθέσεις είναι αυστηρά καθορισμένες, όπως το ακριβές εύρος ταχύτητας, η ενεργοποίηση μιας ρύθμισης ή η χρήση της ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό. Άλλες προϋποθέσεις έχουν πιο ασαφή όρια που μπορεί να εξαρτώνται από ένα συνδυασμό παραγόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να γνωρίζετε με βεβαιότητα αν ή πώς θα αντιδράσει το αυτοκίνητο σε μια δεδομένη κατάσταση, ωστόσο μπορείτε να σχηματίσετε μια άποψη ποιες αντιδράσεις είναι πιθανές ή όχι.

Διαβάστε τα πάντα σχετικά με τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε.

Σας συνιστάται να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες υποστήριξης οδηγού, πριν της χρησιμοποιήσετε. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς τους.

Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας

Οι παρεμβάσεις πέδησης έκτακτης ανάγκης προϋποθέτουν ότι ο οδηγός φοράει έχει προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας του. Βεβαιωθείτε επίσης ότι οι επιβαίνοντες φορούν επίσης τη ζώνη ασφαλείας τους. Ο κίνδυνος τραυματισμού από απότομο φρενάρισμα αυξάνεται σημαντικά για τους μη προσδεδεμένους επιβάτες.

Ευθύνη του οδηγού

Οι λειτουργίες που παρέχουν προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις είναι συμπληρώματα στις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνουν, ούτε υποκαθιστούν την ανάγκη ο οδηγός να παραμένει προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ενότητα που καλύπτει την ευθύνη του οδηγού, για να κατανοήσετε τους περιορισμούς των προειδοποιήσεων και των παρεμβάσεων ασφαλείας. Αν θεωρήσετε ότι κάτι είναι ασαφές ή έχετε περαιτέρω απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo στην περιοχή σας.

 1. 1 Driver Alert
 2. 2 Cross Traffic Alert πίσω (RCTA)
 3. 3 Πίσω αυτόματη πέδηση (RAB)