Οδήγηση με υποβοήθηση

Οι λειτουργίες υποβοηθούμενης οδήγησης χρησιμοποιούν τη δυνατότητα του αυτοκινήτου να παρακολουθεί γύρω του, προκειμένου να κάνει την οδήγηση ασφαλέστερη και λιγότερο απαιτητική.

Υπάρχουν πολλές μορφές και επίπεδα βοήθειας. Μπορούν να σας βοηθούν ενεργά σε πολλές ενέργειες της οδήγησης και να παρέχουν υποστήριξη για καλύτερη λήψη αποφάσεων από τον οδηγό.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε πολλές από τις λειτουργίες υποβοηθούμενης οδήγησης του αυτοκινήτου σας στις ρυθμίσεις.

Pilot AssistΑυτή η λειτουργία μπορεί να σας βοηθήσει σε πολλές ενέργειες της οδήγησης, όπως η διεύθυνση, η διαχείριση της ταχύτητας και η αλλαγή λωρίδων. Το Pilot Assist μπορεί να προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις.
Απόκριση σε οδικά σήματα και υπερβολική ταχύτηταΠολλές λειτουργίες μπορούν να σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε το όριο ταχύτητας και να αποφύγετε ακούσια υπερβολική ταχύτητα. Αυτές περιλαμβάνουν τις πληροφορίες οδικής σήμανσης, οι οποίες σας πληροφορούν για το όριο ταχύτητας, και διάφορες αποκρίσεις από το αυτοκίνητο σχεδιασμένες να σας αποτρέπουν από την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ρυθμίσεις.

 Υποδειξη

Προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις ασφαλείας

Πολλές από τις λειτουργίες υποστήριξης του οδηγού έχουν σχεδιαστεί να βελτιώνουν και την άνεση και την ασφάλεια. Οι λειτουργίες που πρωταρχικά παρέχουν προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις ασφαλείας έχουν τη δική τους ξεχωριστή ενότητα σε αυτό το εγχειρίδιο.

Υποβοηθούμενη στάθμευση

Υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα αυτού του εγχειριδίου που καλύπτει τις λειτουργίες υποβοηθούμενης στάθμευσης.

 Σημαντικό

Απαιτούμενη γνώση και ευθύνη του οδηγού

Οι λειτουργίες υποβοηθούμενης οδήγησης έχουν σχεδιαστεί να κάνουν την οδήγηση ασφαλέστερη και λιγότερο απαιτητική αλλά δεν μειώνουν την ευθύνη του οδηγού να χειρίζεται το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν ασφαλέστερα. Διαβάστε οπωσδήποτε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με κάποια λειτουργία, πριν να την χρησιμοποιήσετε. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ενότητα που καλύπτει την ευθύνη του οδηγού, για να κατανοήσετε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των λειτουργιών υποβοηθούμενης οδήγησης του αυτοκινήτου σας.

Αν θεωρήσετε ότι κάτι είναι ασαφές ή έχετε περαιτέρω απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo στην περιοχή σας.

Δυνατότητες ανίχνευσης

Η ικανότητα του αυτοκινήτου να παρακολουθεί το περιβάλλον του αξιοποιείται από τις λειτουργίες υποβοηθούμενης οδήγησης. Για να κατανοήσετε καλύτερα τους περιορισμούς αυτών των λειτουργιών, διαβάστε την ξεχωριστή ενότητα σχετικά με την ανίχνευση κυκλοφορίας του περιβάλλοντος. Παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν σημαντικά εξαρτήματα, όπως οι κάμερες και τα ραντάρ, δίνοντας λεπτομέρειες και για τις δυνατότητες και για τους περιορισμούς τους.