Σύστημα κλιματισμού

Ο ρόλος του ηλεκτρονικού συστήματος κλιματισμού του αυτοκινήτου είναι να παρέχει σε όλους τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Όλες οι λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού ελέγχονται μέσω της οθόνης.

Το αυτοκίνητό σας χρησιμοποιεί αισθητήρες για τον αυτόματο έλεγχο διαφόρων λειτουργιών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άνετο κλίμα στην καμπίνα ανά πάσα στιγμή.

 Υποδειξη

Μπορείτε να χειριστείτε τις περισσότερες από τις λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού με φωνητικό χειρισμό. Οι περισσότερες λειτουργίες προϋποθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιηθεί ο φωνητικός χειρισμός.