Υποστήριξη οδηγού και πλοήγηση

Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού έχουν σχεδιαστεί να βελτιώνουν την ασφάλεια, την άνεση και την ευκολία, όταν χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας. Σας βοηθούν στην οδήγηση, τον προγραμματισμό της διαδρομής και τη λήψη αποφάσεων καθ' οδόν.

Η συλλογή λειτουργιών υποστήριξης οδηγού σε αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να σας βοηθήσει στην οδήγηση, στην πλοήγηση και στη στάθμευση. Κάποιες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά να βελτιώνουν την ασφάλεια και άλλες την ευκολία. Κάποιες λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τους δύο αυτούς σκοπούς.

Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού μπορούν να μειώσουν την προσπάθεια στην οδήγηση, βοηθούν στη μείωση της απόσπασης της προσοχής και βελτιώνουν την ασφάλεια για εσάς και τους άλλους. Συχνά εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα του αυτοκινήτου να επιτηρεί και να παρακολουθεί το περιβάλλον του. Ορισμένες λειτουργίες σας μεταφέρουν αυτές τις πληροφορίες για αυξημένη επίγνωση του οδηγού, ενώ άλλες λειτουργίες παρέχουν γρήγορες αντιδράσεις σε κινδύνους που αναγνωρίζονται από το αυτοκίνητο.