Άνοιγμα και κλείσιμο

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει μερικές λειτουργίες και συμπεριφορές σε συγκεκριμένες καταστάσεις που πρέπει να γνωρίζετε, όταν ανοίγετε και κλείνετε τις πόρτες.

Ανοίγετε τις πόρτες με τα χέρια αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε πώς ανοίγουν οι πόρτες και κάτω από ποιες συνθήκες μέσω της οθόνης.

Το καπό κινητήρα ανοίγει με έναν μοχλό κοντά στο κάθισμα οδηγού.

Για να ανοίξετε το πίσω καπό, χρησιμοποιήστε το κουμπί στο πορτμπαγκάζ.

Επιπλέον, μπορείτε να ανοίξετε το πίσω καπό μέσω της οθόνης.

Προειδοποίηση ανοικτής πόρτας

Ελέγχετε τακτικά αν το καπό κινητήρα, η πόρτα του χώρου αποσκευών και οι πόρτες είναι τελείως κλειστά.

Εικονίδιο πληροφοριών ανοικτής πόρτας

Οι ανοιχτές πόρτες επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα στο σύμβολο του αυτοκινήτου στην οθόνη. Το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιήσει επίσης προειδοποιητικούς ήχους, για να υποδείξει πόρτες που δεν έχουν κλείσει σωστά.