Έλεγχος ευστάθειας

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει συστήματα ελέγχου ευστάθειας που μπορούν να αποτρέψουν την ολίσθηση.

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

Ο Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας1 μπορεί να εφαρμόσει αυτόματα τα φρένα του αυτοκινήτου σας, για να αποτρέψει την ολίσθηση, όταν το αυτοκίνητό σας ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης ή ελέγχου διεύθυνσης. Για να γίνει αυτό, το ESC εφαρμόζει τα φρένα σε κάθε τροχό μεμονωμένα. Όταν εφαρμόζεται αυτή η παρέμβαση, το σύμβολο του ESC αναβοσβήνει στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Λυχνία ηλεκτρονικού προγράμματος ευστάθειας

Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί, για να επιτραπεί μια εμπειρία πιο ενεργητικής οδήγησης. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να απενεργοποιηθεί το ESC ,αν το αυτοκίνητο έχει κολλήσει σε λάσπη ή σε βαθύ χιόνι.

 Σημείωση

Ρυμούλκηση τρέιλερ

Όταν ρυμουλκείτε ένα ρυμουλκούμενο, ο ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας πρέπει να είναι πάντοτε ενεργοποιημένος, καθώς βοηθά στην αποτροπή του κοσκινίσματος. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό στην ενότητα του εγχειριδίου για τη ρυμούλκηση.

Ο έλεγχος ευστάθειας του αυτοκινήτου σας περιλαμβάνει πολλές άλλες λειτουργίες, όπως:
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών2Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών του αυτοκινήτου αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε απότομα. Αυτό βελτιώνει τη δυνατότητα ελιγμού και βοηθά στη σταθεροποίηση του αυτοκινήτου.
Υποβoήθηση ευστάθειας ρυμουλκούμενουΑυτή αποτελεί μέρος του ESC και μπορεί να παρέμβει αν ανιχνευθεί δίπλωση, όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ.
Έλεγχος σπιναρίσματος και ενεργός έλεγχος πλαγιολίσθησης.Αυτές οι λειτουργίες επενεργούν, για να αποτρέψουν το σπινάρισμα των τροχών στο οδόστρωμα.
Έλεγχος ευστάθειας ανάκτησης ενέργειαςΒοηθά στην αποτροπή του μπλοκαρίσματος των τροχών, όταν εφαρμόζεται πέδηση με ανάκτηση ενέργειας.

 Σημείωση

Μερικές από τις άλλες λειτουργίες ευστάθειας απενεργοποιούνται μερικώς στο πλαίσιο της απενεργοποίησης του ESC. Καμία από αυτές δεν είναι τελείως απενεργοποιημένη αλλά το όριο ενεργοποίησης θα αυξηθεί, για να είναι εφικτή μια εμπειρία πιο ενεργητικής οδήγησης.