Χρήση του τηλεφώνου σας στο αυτοκίνητο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας μέσω της οθόνης και μέσω φωνητικού χειρισμού.

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι είστε σε συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

 Σημείωση

Πρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth και να αποδεχθείτε τις σχετικές άδειες ρυθμίσεων τηλεφώνου, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

Κλήσεις

Υπάρχουν μερικοί τρόποι να πραγματοποιείτε και να δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ είστε μέσα στο αυτοκίνητό σας. Μπορείτε:
 • να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις μέσω της οθόνης
 • να καλέσετε κάποιον, ενώ οδηγείτε, ζητώντας από τον ψηφιακό βοηθό να κάνει την κλήση για εσάς.
 • να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή τηλεφώνου του αυτοκινήτου μέσω της οθόνης, για να καλέσετε επαφές ή να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
Όταν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, θα εμφανίζεται στην οθόνη. Αν ανοίξετε την εφαρμογή τηλεφώνου του αυτοκινήτου, όταν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, μπορείτε:
 • να επιλέξετε σίγαση και κατάργηση σίγασης του μικροφώνου σας
 • να αλλάξετε την είσοδο και την έξοδο ήχου, όπως μέσω του μικροφώνου και των ηχείων του αυτοκινήτου ή του κινητού τηλεφώνου σας
 • να τερματίσετε την κλήση
 • να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε αριθμούς, όπως όταν σας ζητηθεί να κάνετε μια επιλογή σε ένα μενού .

Αν λάβετε μια δεύτερη κλήση, ενώ μια κλήση είναι σε εξέλιξη, απαντώντας στη δεύτερη κλήση η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή. Ωστόσο, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των δύο κλήσεων .

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Μπορείτε να γράφετε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου μέσω του ψηφιακού βοηθού χρησιμοποιώντας τον φωνητικό χειρισμό1. Αν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη με τις ακόλουθες επιλογές:
 • Αναπαραγωγή, για να ακούσετε τον ψηφιακό βοηθό να διαβάζει το μήνυμα δυνατά.
 • Σίγαση, για να σταματήσετε να λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις μηνυμάτων από αυτήν τη συγκεκριμένη συνομιλία για την υπόλοιπη ώρα που θα είστε στο αυτοκίνητο.

Μπορείτε επίσης να αγνοήσετε την ειδοποίηση και να την προβάλλετε αργότερα στο κέντρο ειδοποιήσεων.

Ανάγνωση και αναζήτηση των επαφών σας

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή τηλεφώνου του αυτοκινήτου, για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη επαφή:
 • πατώντας το σύμβολο αναζήτησης
 • μεταβαίνοντας στην καρτέλα επαφών και πληκτρολογώντας το όνομα
 • μεταβαίνοντας στο αριθμητικό πληκτρολόγιο και πληκτρολογώντας τον αριθμό.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε απλώς από τον ψηφιακό βοηθό να βρει την επαφή που ψάχνετε.

 1. 1 Ισχύει μόνο για τηλέφωνα Android ή τηλέφωνα με λειτουργικό iOS 13 ή νεώτερο.