Ακινητοποιημένο αυτοκίνητο και περισυλλογή

Αν το αυτοκίνητό σας δεν μπορεί να οδηγηθεί, θεωρείται ακινητοποιημένο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση στο εγχειρίδιο χρήσης ή αν δεν είστε σίγουροι πώς να προχωρήσετε.

Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, ενδέχεται να μπορείτε να το επιλύσετε μόνοι σας ή με βοήθεια από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo ή από άλλες υπηρεσίες. Σε αυτήν την ενότητα του εγχειριδίου χρήσης καλύπτονται ορισμένα σενάρια και ο ασφαλής χειρισμός τους.

Σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν τραυματισμοί ή κίνδυνος τραυματισμού, δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια και τις ιατρικές ανάγκες έναντι της περισυλλογής του αυτοκινήτου. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αν είναι απαραίτητο.

Για τα παρακάτω σενάρια υπάρχουν ειδικές ενότητες στο εγχειρίδιο που μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε το υποκείμενο πρόβλημα και τα απαραίτητα βήματα για την αποκατάσταση του προβλήματος.
  • Το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί σωστά και το αυτοκίνητο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προβλέπεται.
  • Η μπαταρία είναι άδεια και το αυτοκίνητο δεν αποκρίνεται.
  • Το αυτοκίνητο έχει υποστεί υλικές ζημιές. Η ζημιά μπορεί να καταστήσει το αυτοκίνητο ακατάλληλο για οδήγηση ή να προκαλέσει ακινητοποίησή του. Ακόμη και επιφανειακές ζημιές πρέπει να αξιολογούνται, για να διασφαλίζεται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο με ασφάλεια.