Προστασία κατά της παγίδευσης δακτύλων

Για να αποφεύγονται τραυματισμοί από τα ηλεκτρικά παράθυρα και άλλα κινούμενα μέρη, το αυτοκίνητό σας διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα προστασίας κατά της παγίδευσης δακτύλων. Οι επιβάτες θα πρέπει να θυμούνται επίσης τις ορθές πρακτικές χρήσης προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος παγίδευσης στα κινούμενα μέρη ή σε εξαρτήματα που κλείνουν.

Αν κάτι εμποδίσει το παράθυρο να κλείσει, το παράθυρο θα σταματήσει και θα κατέβει ελαφρώς δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αφαιρέσετε το εμπόδιο.

 Προειδοποίηση

Να έχετε πάντοτε υπόψη σας τους κινδύνους ασφαλείας κατά τον χειρισμό των παραθύρων. Τα κινούμενα μέρη του αυτοκινήτου μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό παιδιών ή άλλων επιβατών, καθώς και ζημιά σε αντικείμενα.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρή εικόνα των παραθύρων που χειρίζεστε.
  • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια των παραθύρων.
  • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Ποτέ μην περνάτε αντικείμενα ή μέρη του σώματος μέσα από ένα ανοικτό παράθυρο, ακόμη κι αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο.

Αν το αυτόματο κλείσιμο ενός παραθύρου σταματήσει λόγω εμποδίων, όπως ο πάγος, μπορείτε ακόμη να δοκιμάσετε να κλείσετε το παράθυρο χειρωνακτικά συνεχίζοντας να τραβάτε τον διακόπτη. Ωστόσο, προσπαθήστε πάντα να απομακρύνετε πρώτα το εμπόδιο και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη διαδρομή του παραθύρου, πριν προσπαθήσετε ξανά να το κλείσετε.

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την προστασία από παγίδευση, μπορείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με επαναφορά των παραθύρων.

 Προειδοποίηση

Η προστασία από παγίδευση των ηλεκτρικών παραθύρων ενδέχεται να μην λειτουργήσει, αν το αυτοκίνητο χάσει τη θέση του εκάστοτε παραθύρου. Όταν κάνετε επαναφορά ρυθμίσεων των παραθύρων, οι θέσεις των παραθύρων βαθμονομούνται εκ νέου. Να πραγματοποιείτε πάντοτε επαναφορά τους, για να βεβαιώνεστε ότι οι θέσεις παραθύρων είναι σωστά βαθμονομημένες, αν:

  • το αυτοκίνητο έχει χάσει ισχύ, για παράδειγμα αν έχει αποσυνδεθεί η μπαταρία 12 V.
  • η αυτόματη κίνηση των παραθύρων δεν λειτουργεί σωστά.

Αυτό επαναφέρει την αυτόματη κίνηση των παραθύρων και ενεργοποιεί εκ νέου τη λειτουργία προστασίας από παγίδευση.