Μπαταρία έλξης

Η μπαταρία έλξης του αυτοκινήτου σας είναι η κεντρική πηγή ενέργειάς του. Παρέχει όλη την ηλεκτρική πρόωση και τροφοδοτεί έμμεσα το υπόλοιπο αυτοκίνητο διατηρώντας φορτισμένη τη μικρότερη μπαταρία 12 V.

Η μπαταρία έλξης είναι τοποθετημένη χαμηλά στην κάτω πλευρά του αυτοκινήτου.

Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Το επίπεδο ισχύος μπαταρίας, γνωστό επίσης ως επίπεδο φόρτισης, σας δείχνει πόσο φορτισμένη είναι η μπαταρία. 100% σημαίνει ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη στη μέγιστη χωρητικότητά της και 0% σημαίνει ότι δεν έχει απομείνει ενέργεια για χρήση. Στην ένδειξη του επιπέδου ισχύος μπαταρίας συνυπολογίζεται η ικανότητα της μπαταρίας να τροφοδοτεί τα συστήματα με ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί που προκαλούνται από ορισμένες συνθήκες, όπως η χαμηλή θερμοκρασία της μπαταρίας, μειώνουν το επίπεδο ισχύος για όσο διάστημα αυτές οι συνθήκες εξακολουθούν να υφίστανται.

Φροντίδα και υγεία μπαταρίας

Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας επηρεάζει την κατάσταση της μπαταρίας έλξης. Με την πάροδο του χρόνου η χωρητικότητά της μειώνεται. Υπάρχουν συνιστώμενες πρακτικές χρήσης που μπορούν να βοηθήσουν να παραταθεί η διάρκεια λειτουργικής ζωής της μπαταρίας. Αυτές οι πρακτικές χρήσης καλύπτουν περιστατικά και συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην μπαταρία.

 Σημαντικό

Αν αφήνετε το αυτοκίνητο με χαμηλό επίπεδο ισχύος, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία. Φροντίστε να φορτίζετε το αυτοκίνητο το συντομότερο δυνατόν, αν η μπαταρία κοντεύει να αποφορτιστεί.

Άδεια μπαταρία

Αν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας φτάσει στο 0%, η μπαταρία θεωρείται άδεια και δεν μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο τότε πρέπει να φορτιστεί το συντομότερο δυνατό για να μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στην μπαταρία.

Η μικρότερη μπαταρία 12 V κινδυνεύει επίσης να αποφορτιστεί εντελώς αν η μπαταρία έλξης δεν την τροφοδοτεί με ρεύμα. Αν και οι δύο μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί, το αυτοκίνητο δεν θα έχει καθόλου ηλεκτρική ισχύ και η έναρξη φόρτισης δεν θα είναι καν εφικτή.

 Υποδειξη

Υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά που μπορείτε να κάνετε για να αντεπεξέλθετε σε ένα σενάριο χαμηλής ισχύος.

Σέρβις και συντήρηση της μπαταρίας

Η μπαταρία έλξης είναι ένα στοιχείο υψηλής τάσης στο οποίο μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μπορούν να εκτελούν σέρβις με ασφάλεια.

 Προειδοποίηση

  • Μη χειρίζεστε ή τροποποιείτε τα ηλεκτρικά στοιχεία του αυτοκινήτου. Να εκτελείτε μόνο ενέργειες που περιγράφονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο χρήσης.
  • Τα στοιχεία υψηλής τάσης μπορεί να παράγουν ή να μεταφέρουν θανατηφόρα ρεύματα και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
  • Μην εκτελείτε επισκευές στο ηλεκτρικό σύστημα ή τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για οποιεσδήποτε απαιτούμενες επισκευές ή σέρβις.