Ασφάλειες

Οι ηλεκτρικές ασφάλειες προστατεύουν διάφορα μέρη του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος αν το ρεύμα υπερβεί το όριο της ασφάλειας. Αν μια ασφάλεια καεί, πρέπει να αντικατασταθεί για να αποκατασταθεί η λειτουργία της.

Μια καμένη ασφάλεια μπορεί να αποτελεί ένδειξη υποκείμενης ηλεκτρικής βλάβης. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo αν το αυτοκίνητό σας εμφανίζει ένδειξη ότι έχει καεί κάποια ασφάλεια.

 Σημαντικό

  • Αν μια ασφάλεια δεν αντικατασταθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα.
  • Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να έχει τις σωστές προδιαγραφές, όπως ο τύπος και το αμπεράζ.
  • Η Volvo συνιστά ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για την αντικατάσταση των ασφαλειών.