Εφαρμογές αυτοκινήτου

Μπορείτε να βρείτε όλες τις εφαρμογές του αυτοκινήτου στη βιβλιοθήκη εφαρμογών.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη εφαρμογών πατώντας το σύμβολό της στην κάτω γραμμή.

Σύμβολο βιβλιοθήκης εφαρμογών
Σύμβολο βιβλιοθήκης εφαρμογών

Οι εφαρμογές στη βιβλιοθήκη εμφανίζονται με χρονολογική σειρά, αρχίζοντας με την εφαρμογή που εγκαταστάθηκε πρώτη και τελειώνοντας με την πιο πρόσφατα εγκατεστημένη εφαρμογή.

Ορισμένες εφαρμογές είναι προεγκατεστημένες, όπως πολυμέσα Bluetooth, Google Maps και Google Assistant. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και λήψη νέων εφαρμογών μέσω του Google Play, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη εφαρμογών.

Περισσότερα σε αυτό το θέμα