Ρυθμίσεις συστήματος κλιματισμού

Στις ρυθμίσεις κλιματισμού, μπορείτε να επιλέξετε ποιες λειτουργίες θα ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις κλιματισμού πατώντας στο σύμβολο του ανεμιστήρα και μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις .

Υπάρχει μια σειρά από λειτουργίες κλιματισμού που μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να ενεργοποιούνται αυτόματα. Αυτές περιλαμβάνουν:
  • Θέρμανση τιμονιού.
  • Ειδοποίηση για την ποιότητα του αέρα.
  • Ειδοποίηση για ανοικτό παράθυρο.