Προειδοποιήσεις σύγκρουσης και μετριασμός

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει προειδοποιητικές λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης. Αν μια σύγκρουση δεν μπορεί να αποφευχθεί, η έγκαιρη προειδοποίηση και αντίδραση μπορεί να συμβάλει ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της σύγκρουσης.
Στις λειτουργίες προειδοποίησης σύγκρουσης συμπεριλαμβάνονται:
  • Προειδοποιήσεις μετωπικής σύγκρουσης
  • Προειδοποιήσεις για οχήματα που διασχίζουν τη λωρίδα σας
  • Προειδοποιήσεις σύγκρουσης πίσω

 Σημείωση

Παρεμβάσεις ασφαλείας

Αν εντοπιστεί αρκετά σοβαρός κίνδυνος, το αυτοκίνητο μπορεί να παρέμβει για να αποφευχθεί ή να μετριαστεί η σύγκρουση χωρίς να προηγηθούν προειδοποιήσεις σύγκρουσης.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μη βασίζεστε στις προειδοποιήσεις σύγκρουσης ή στις παρεμβάσεις ασφαλείας από το αυτοκίνητο να υποκαταστήσουν τις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Οδηγήστε το αυτοκίνητο με την ίδια προσοχή στην ασφάλεια που απαιτείται για ένα αυτοκίνητο χωρίς αυτές τις λειτουργίες.

Προειδοποιήσεις μετωπικής σύγκρουσης

Οι προειδοποιήσεις μετωπικής σύγκρουσης μπορεί να εμφανιστούν, αν πλησιάσετε πολύ σε κάποιο όχημα μπροστά σας. Το αυτοκίνητο σάς προειδοποιεί, αν αναγνωρίσει κίνδυνο σύγκρουσης που απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αυτό γίνεται μέσω ειδοποιήσεων στην περιοχή πληροφοριών οδηγού. Αν χρησιμοποιείτε την προβολή οδήγησης, οι κινούμενες εικόνες μπορούν να εμφανίζονται σε συνδυασμό με τις ειδοποιήσεις.

Η κατάσταση και ο βαθμός επείγοντος επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι προειδοποιήσεις μπροστινής σύγκρουσης. Οι προειδοποιήσεις μπορούν να κοινοποιούνται οπτικά στην περιοχή πληροφοριών οδηγού, με ήχο και με παλμούς στα φρένα.

Υπάρχουν τρία επίπεδα κλιμάκωσης για τις προειδοποιήσεις μπροστινής σύγκρουσης.
  1. Αύξηση απόστασης έως το προπορευόμενο όχημα
  2. Φρένο!
  3. Παρέμβαση ασφαλείας. Κίνδυνος μπροστινής σύγκρουσης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόσο νωρίς θέλετε να ειδοποιείστε. Αυτό γίνεται στις ρυθμίσεις.

Προειδοποιήσεις για οχήματα που διασχίζουν τη λωρίδα σας

Το αυτοκίνητό σας μπορεί να σας προειδοποιήσει, αν πρόκειται να σας κάνουν "σφήνα", όπως όταν ένα όχημα αλλάζει λωρίδα ακριβώς μπροστά σας. Οχήματα που παρεκκλίνουν της πορείας τους ή κινούνται απρόβλεπτα σε διπλανές λωρίδες μπορούν επίσης να προκαλέσουν αυτές τις προειδοποιήσεις. Το αυτοκίνητό σας χρησιμοποιεί μηνύματα στην περιοχή πληροφοριών οδηγού για να σας προειδοποιεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν χρησιμοποιείτε την προβολή οδήγησης, τα μηνύματα μπορούν να εμφανίζονται σε συνδυασμό με κινούμενες εικόνες.

Προειδοποιήσεις σύγκρουσης πίσω

Αν το αυτοκίνητό σας ανιχνεύσει κατάσταση με υψηλό κίνδυνο οπίσθιας σύγκρουσης, μπορεί να αναβοσβήνει τα πίσω φώτα για να προειδοποιήσει τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω σας. Οι προειδοποιήσεις οπίσθιας σύγκρουσης εμφανίζονται αυτόματα αν επιβραδύνετε απότομα1, όπως σε πολύ δυνατό φρενάρισμα. Προειδοποιήσεις μπορούν επίσης να παρέχονται αν το αυτοκίνητό σας ανιχνεύσει ένα όχημα που πλησιάζει με ταχύτητα από πίσω. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να επιβραδύνετε για να εμφανιστεί μια προειδοποίηση. Οι προειδοποιήσεις μπορούν να εμφανιστούν τόσο όταν οδηγείτε όσο και όταν είστε σταματημένοι, αλλά μόνο αν το αυτοκίνητό σας ανιχνεύσει αρκετά υψηλό κίνδυνο σύγκρουσης.

Αν το αυτοκίνητό σας εντοπίσει κίνδυνο οπίσθιας σύγκρουσης, επισημαίνεται στην περιοχή πληροφοριών για τον οδηγό, αν χρησιμοποιείτε την προβολή οδήγησης.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις οπίσθιας σύγκρουσης στις ρυθμίσεις.

 Σημείωση

Απόκριση σε περίπτωση σύγκρουσης

Αν η σύγκρουση δεν μπορεί να αποφευχθεί, το αυτοκίνητο μπορεί να αντιδράσει με άλλους τρόπους για να προστατεύσει τους επιβάτες και να μειώσει τον κίνδυνο για την υπόλοιπη κυκλοφορία. Διαβάστε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες στην ενότητα Ασφάλεια του παρόντος εγχειριδίου.

  1. 1 Ο ρυθμός επιβράδυνσης πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο.