Ζημιά στο παρμπρίζ

Είναι σημαντικό το παρμπρίζ που έχει υποστεί ζημιά να επισκευαστεί το συντομότερο δυνατόν. Αν προβείτε σε άμεσες ενέργειες, μικρά θραύσματα και ρωγμές μπορούν συχνά να επισκευαστούν χωρίς να αντικατασταθεί ολόκληρο το παρμπρίζ.

Μικρές ρωγμές ή θραύσματα

Μικρές ρωγμές ή θραύσματα στο παρμπρίζ μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα μετατρέποντας έτσι τη μικρή ζημιά σε μεγάλη. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν παρατηρήσετε ζημιά σε κάποιο κρύσταλλο. Επισκευάστε το παρμπρίζ το συντομότερο δυνατό.

 Σημαντικό

Περιοχή κάμερας και αισθητήρα

Οποιαδήποτε ζημιά στο παρμπρίζ στην περιοχή της κάμερας και του αισθητήρα, συμπεριλαμβανομένων μικρών θραυσμάτων,γρατσουνιών ή ρωγμών, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανίχνευση προς τα μπροστά και τα χαρακτηριστικά που τα χρησιμοποιούν.
  • Οποιαδήποτε ζημιά στο παρμπρίζ σε αυτήν την περιοχή απαιτεί έλεγχο από τεχνικό σέρβις.
  • Η Volvo συνιστά να μην γίνεται επισκευή μικρής ζημιάς στην περιοχή της κάμερας και του αισθητήρα. Αντ 'αυτού πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το παρμπρίζ.

Σοβαρή ζημιά κρυστάλλου

Αν το παρμπρίζ υποστεί σοβαρή ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρος ο υαλοπίνακας.

 Προειδοποίηση

Κίνδυνος για την ασφάλεια

Μην οδηγήσετε το αυτοκίνητο, αν το παρμπρίζ έχει υποστεί δομική ζημιά. Το εξασθενημένο κρύσταλλο μπορεί να φθαρεί πολύ γρήγορα, να επηρεάσει αρνητικά την ορατότητα και να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια.

 Σημείωση

Συμβατότητα με καινούργιο παρμπρίζ

Είναι σημαντικό το καινούργιο παρμπρίζ και η τοποθέτησή του να πληρούν τις προδιαγραφές της Volvo περί ασφάλειας και συμβατότητας με τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

Βαθμονόμηση

Όταν τοποθετείται ένα παρμπρίζ, η κάμερα που καταγράφει προς τα μπροστά πίσω από το κρύσταλλο απαιτεί λειτουργικούς ελέγχους και βαθμονόμηση από τεχνικό του σέρβις, για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά.