Ειδοποιήσεις για διερχόμενη κυκλοφορία πίσω από το αυτοκίνητο

Όταν κινείστε με την όπισθεν με χαμηλή ταχύτητα, το αυτοκίνητο μπορεί να σας ειδοποιήσει αν ανιχνεύσει οχήματα που πρόκειται να περάσουν πίσω σας. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται Rear Cross Traffic Alert 1.
Το αυτοκίνητό σας μπορεί να ανιχνεύσει οχήματα να διέρχονται πίσω από εσάς, για παράδειγμα όταν βγαίνετε με όπισθεν από μια θέση στάθμευσης. Αυτό του επιτρέπει να σας προειδοποιήσει, ώστε να μπορέσετε να επιβραδύνετε ή να φρενάρετε.

Οι ειδοποιήσεις για διερχόμενα οχήματα πίσω από το αυτοκίνητο είναι διαθέσιμες μόνο όταν στο αυτοκίνητο είναι επιλεγμένη η όπισθεν ή η νεκρά. Χρησιμοποιώντας τα πίσω ραντάρ, η λειτουργία αυτή μπορεί να ανιχνεύει τα οχήματα που σας πλησιάζουν από τα πλάγια και να ενεργοποιεί μια οπτική ειδοποίηση στην προβολή στάθμευσης. Η οπτική ειδοποίηση μπορεί επίσης να συνοδεύεται από έναν ήχο.

Αυτές οι ειδοποιήσεις αφορούν κυρίως μεγαλύτερα οχήματα εν κινήσει, όπως αυτοκίνητα. Σε ευνοϊκές συνθήκες, το αυτοκίνητο μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σας προειδοποιήσει και για μικρότερα κινούμενα αντικείμενα.

 Σημαντικό

Ευθύνη του οδηγού

Οι ειδοποιήσεις για διερχόμενα οχήματα πίσω από το αυτοκίνητο λειτουργούν επικουρικά με τις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνουν, ούτε υποκαθιστούν την ανάγκη ο οδηγός να παραμένει προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση.

 Σημείωση

Αυτόματη πέδηση για διερχόμενη κυκλοφορία

Αν η ξεχωριστή λειτουργία Πίσω αυτόματη πέδηση είναι ενεργοποιημένη, το αυτοκίνητο μπορεί επίσης να παρέμβει φρενάροντας, για να αποτρέψει ή να μετριάσει μια επικείμενη σύγκρουση με οχήματα που ανιχνεύθηκαν πίσω σας.

Ζώνες ανίχνευσης

Ζώνες ανίχνευσης ειδοποίησης Cross Traffic Alert
Η κατάσταση που παρουσιάζεται σε αυτήν την εικόνα απεικονίζει πώς τα γύρω αντικείμενα, όπως τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, μπορούν να περιορίσουν την ορατότητα του ραντάρ. Σε μια κατάσταση χωρίς εμπόδια, οι ενεργές ζώνες ανίχνευσης είναι ίδιες και στις δύο πλευρές.

 Σημείωση

Έξοδος από θέση στάθμευσης με όπισθεν

Όταν έχετε σταθμεύσει, οι πίσω γωνίες του ραντάρ σας ενδέχεται να εμποδίζονται στα πλάγια, γεγονός που επηρεάζει την ανίχνευση των διερχόμενων οχημάτων. Αυτό συμβαίνει όταν έχετε σταθμεύσει με τις πίσω γωνίες του αυτοκινήτου σας πιο μέσα από τα παρακείμενα αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στις γωνιακές θέσεις στάθμευσης. Ωστόσο, καθώς βγαίνετε με όπισθεν από μια θέση στάθμευσης, το πεδίο των ραντάρ αυξάνεται σταδιακά, καθιστώντας δυνατή την ανίχνευση οχημάτων. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ένα όχημα να ανιχνευτεί καθυστερημένα ή να μην ανιχνευτεί καθόλου κατά την όπισθεν από μια θέση στάθμευσης, οδηγείτε αργά.

Συνθήκες και περιορισμοί

  • Οι ειδοποιήσεις είναι διαθέσιμες μόνο κατά την κίνηση με όπισθεν με ταχύτητες κάτω από 15 χλμ/ω (9 μαω).
  • Αν το αυτοκίνητο απενεργοποιήσει τα πίσω ραντάρ, η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται αυτόματα. Αυτό συμβαίνει αν υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ. Τα αξεσουάρ που είναι τοποθετημένα στον κοτσαδόρο χωρίς να είναι συνδεδεμένα ηλεκτρικά με το αυτοκίνητο δεν απενεργοποιούν τα πίσω ραντάρ, αλλά μπορεί να τα εμποδίζουν
  • Η ανίχνευση κυκλοφορίας πίσω από το αυτοκίνητο βασίζεται στην ανίχνευση από τα πίσω ραντάρ. Διαβάστε οπωσδήποτε την ξεχωριστή ενότητα για τους περιορισμούς της ανίχνευσης με ραντάρ.

Περισσότερα σε αυτό το θέμα