Πληροφορίες για το εγχειρίδιο χρήσης

Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το εγχειρίδιο κατά τη χρήση του αυτοκινήτου σας, πού μπορείτε να το βρείτε και πώς να περιηγηθείτε στο περιεχόμενό του.

Αναπόσπαστο μέρος του αυτοκινήτου σας

Το αυτοκίνητό σας είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο προϊόν. Ωστόσο, ακριβώς επειδή είναι καλά σχεδιασμένο, 'προηγμένο' δεν σημαίνει και 'δύσκολο στη χρήση'. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μια διαισθητική εμπειρία, με φυσική αλληλεπίδραση που είναι αποτελεσματική τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνοδηγό. Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να αποτελεί μέρος του αυτοκινήτου και σας παρέχει πληροφορίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του. Είναι η πηγή πληροφοριών σας για τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.

 Υποδειξη

Νέος χρήστης

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτό το αυτοκίνητο, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξερευνήσετε τις διάφορες ενότητες του εγχειριδίου. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του αυτοκινήτου αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του.

Διατηρείτε το εγχειρίδιο ενημερωμένο

Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το εγχειρίδιο ενημερωμένο, έχοντας πάντα την τελευταία έκδοση. Ρίξτε μια ματιά, κάθε φορά που γίνονται αλλαγές ή εισάγονται νέες λειτουργίες μετά από ενημέρωση του λογισμικού.

Οδηγίες για την ενδεδειγμένη χρήση του αυτοκινήτου σας

Στο εγχειρίδιο χρήσης προσδιορίζεται η προβλεπόμενη χρήση του αυτοκινήτου, όπως ορίζεται από τη Volvo. Κάθε φορά που σας ζητείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο, χρησιμοποιήστε το ως γνώμονα για να είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο όπως πρέπει. Αυτή είναι η σύσταση από πλευράς μας, καθώς τόσο οι περιγραφές όσο και οι οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης παρέχουν σημαντικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Ενδεδειγμένη χρήση

Αν χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο με τρόπο που κατά τη Volvo είναι μη ενδεδειγμένος, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία του. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια λειτουργικής ζωής του αυτοκινήτου και να περιοριστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Μπορεί επίσης να επηρεαστεί η ισχύς της εγγύησης του αυτοκινήτου.

Η σωστή χρήση του αυτοκινήτου δεν υπαγορεύεται μόνο από τη Volvo. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες νόμους και περιορισμούς.

Ακριβής απεικόνιση του αυτοκινήτου σας

Πρωταρχικός στόχος είναι το παρόν εγχειρίδιο να περιγράφει με ακρίβεια τον τρόπο λειτουργίας του αυτοκινήτου σας. Ωστόσο, κάποιες διαφορές μεταξύ των αυτοκινήτων παραγωγής δεν αντικατοπτρίζονται στο εγχειρίδιο, όπως τα χρώματα, τα υλικά και ορισμένος εξοπλισμός.

 Σημείωση

Τα αυτοκίνητα εξοπλίζονται και προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες της αγοράς, καθώς και στην κείμενη νομοθεσία και τις απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας. Ορισμένες κατά τόπους διαφοροποιήσεις στη διαμόρφωση του αυτοκινήτου ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται στο περιεχόμενο του εγχειριδίου χρήσης.

Πού θα βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή στην οθόνη του αυτοκινήτου, μέσω της εφαρμογής του αυτοκινήτου για κινητά και στη διεύθυνση volvocars.com/intl/support.

 Σημείωση

Ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo

Η έκδοση του εγχειριδίου χρήσης στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo αφορά ένα πλήρως εξοπλισμένο αυτοκίνητο με όλο τον διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, τις λειτουργίες και χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να διαφέρει από αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ανάλογα ποια συστήματα είναι διαθέσιμα στο αυτοκίνητό σας.1

Έντυπα παραρτήματα

Το εγχειρίδιο χρήσης είναι πλήρως ψηφιοποιημένο, ωστόσο ένα μέρος του περιεχομένου του ενδέχεται να υπάρχει στο αυτοκίνητό σας ως έντυπο παράρτημα. Το αν θα συμπεριληφθούν έντυπα παραρτήματα εξαρτάται από τη χώρα και τη διαμόρφωση του αυτοκινήτου σας.

Εφαρμογή

 Σημαντικό

  • Συντηρείτε και χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo στο εγχειρίδιο χρήσης. Η Volvo δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή ατυχήματα αν αγνοήσετε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.
  • Συνιστάται να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες χρήσης πριν οδηγήσετε για πρώτη φορά.
  • Αν βρείτε πληροφορίες μέσω άλλων διαύλων, όπως η ιστοσελίδα της Volvo, οι οποίες διαφέρουν από τις πληροφορίες στο αυτοκίνητό σας, προτεραιότητα έχουν πάντα οι πληροφορίες χρήστη στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου.
  • Η Volvo καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της ευχρηστίας των πληροφοριών χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι οι περιγραφές και οι εικόνες ενδέχεται να αλλάξουν. Η Volvo διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  • Η αρχική έκδοση αυτού του εγχειριδίου χρήσης έχει συνταχθεί στα Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου. Για τον λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στις περιγραφές στο εγχειρίδιο και το αυτοκίνητο.
  • Οι περιγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται σε γενικές συνθήκες χρήσης. Να θυμάστε ότι μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον και την οδηγική συμπεριφορά.
  • Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή καμίας εικόνας ή κειμένου σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς την άδεια της Volvo.
  1. 1 Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις περιοχές και τα επίπεδα εξοπλισμού.

Περισσότερα σε αυτό το θέμα