Σύστημα ψύξης για το σύστημα μετάδοσης κίνησης

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας.

Το σύστημα ρυθμίζει ενεργά τη θερμοκρασία της μπαταρίας έλξης ενώ είστε σταθμευμένοι, φορτίζετε ή οδηγείτε το αυτοκίνητό σας. Αυτό συμβαίνει αν το αυτοκίνητό σας αντιμετωπίζει υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και στη διάρκεια του προκλιματισμού.

 Σημαντικό

Μην επιχειρήσετε ποτέ να συμπληρώσετε ψυκτικό υγρό μόνοι σας

Το σύστημα ψύξης είναι ένα κλειστό σύστημα. Κάθε υποχρεωτική συντήρηση του συστήματος ψύξης πρέπει να πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο τεχνικό.1

  1. 1 Η Volvo συνιστά ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.