Κάρτα-κλειδί

Η κάρτα-κλειδί σας μπορεί να κλειδώνει και ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο και σας δίνει πρόσβαση για να οδηγήσετε.

Η κάρτα-κλειδί κλειδώνει και ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, πρέπει να τοποθετείται συγκεκριμένα στην κολόνα μεταξύ της μπροστινής και της πίσω πόρτας στην πλευρά του οδηγού. Η κάρτα-κλειδί εκκινεί το αυτοκίνητο όταν τοποθετηθεί στη συσκευή ανάγνωσης καρτών που βρίσκεται μεταξύ των δύο μπροστινών καθισμάτων.

 Προειδοποίηση

Συνιστάται να μην αποθηκεύετε κάρτες με NFC1 κοντά στη μονάδα ανάγνωσης κάρτας, όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία φόρτισης. Η ασύρματη φόρτιση μπορεί να τους προκαλέσει ζημιά.

Κρατήστε ευαίσθητες συσκευές μακριά από τους αισθητήρες του αυτοκινήτου, ώστε τίποτε από τα δύο να μην υποστεί ούτε παρεμβολές ούτε ζημιά.

Η χρήση σημάτων Bluetooth, UWB2 και NFC από το αυτοκίνητο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές από συγκεκριμένες αποστάσεις.

 Σημείωση

Η μονάδα ανάγνωσης κάρτας και ο ασύρματος φορτιστής βρίσκονται στο ίδιο μέρος. Συνεπώς, αν έχετε τοποθετήσει οποιοδήποτε είδος κλειδιού του αυτοκινήτου στη μονάδα ανάγνωσης κάρτας, πρέπει να το αφαιρέσετε για να μπορεί να φορτιστεί ασύρματα ένα τηλέφωνο.

 Υποδειξη

Κάρτα-κλειδί ως εφεδρική πρόσβαση

Στην απίθανη περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος του αυτοκινήτου, όπου το σύστημα δείχνει να μην ανταποκρίνεται, όταν προσπαθείτε να ξεκλειδώσετε με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, θα πρέπει να δοκιμάσετε να ξεκλειδώσετε την πόρτα του οδηγού με την κάρτα-κλειδί σας. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί και ως εφεδρικό σε αυτήν την περίπτωση. Θα μπορέσετε να πάρετε οποιαδήποτε από τα πράγματά σας στο εσωτερικό, ακόμα και αν οι άλλες πόρτες δεν λειτουργούν. Σε περίπτωση τέτοιας βλάβης, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Volvo, αν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες.

Έχετε υπόψη σας ότι αν η μπαταρία του αυτοκινήτου είναι άδεια, οι πόρτες δεν μπορούν να ανοίξουν.

  1. 1 Επικοινωνία κοντινού πεδίου
  2. 2 Υπερ-ευρυζωνικό