Αντικλεπτική προστασία

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει μια σειρά από συστήματα και λειτουργίες που συμβάλλουν στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σας όταν είναι κλειδωμένο.
Όταν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο, μια σειρά από συστήματα και λειτουργίες είτε απενεργοποιούνται είτε ενεργοποιούνται για να συμβάλλουν στην προστασία του αυτοκινήτου από την κλοπή. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
  • Συναγερμός
  • Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

 Προειδοποίηση

Μην αφήνετε τα κλειδιά σας αφύλακτα στο αυτοκίνητό σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.

Το σύστημα ακινητοποίησης είναι ένα αντικλεπτικό σύστημα που εμποδίζει την οδήγηση του αυτοκινήτου σας μέχρι να εκκινηθεί με έγκυρο κλειδί. Αν το αυτοκίνητό σας δεν μπορεί να βρει το κλειδί ή δεν καταφέρει να το πιστοποιήσει, το αυτοκίνητό σας θα παραμείνει ακινητοποιημένο. Στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται μια ειδοποίηση αν το κλειδί δεν μπορεί να βρεθεί ή αν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό. Αν το αυτοκίνητό σας δεν ανταποκρίνεται σε κλειδί με μπαταρία, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα-κλειδί. Αν το αυτοκίνητο φαίνεται να μην έχει ηλεκτρική ενέργεια, η αιτία μπορεί να είναι άδεια μπαταρία ή κάτι που επηρεάζει τα ηλεκτρικά συστήματά του.

Συναγερμός

Ο συναγερμός οπλίζεται αυτόματα όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο και αφοπλίζεται όταν το ξεκλειδώνετε.

Περισσότερα σε αυτό το θέμα