Πρόσβαση στο πίσω καπό

Μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε το πίσω καπό από το κουμπί στο πορτμπαγκάζ.

 Προειδοποίηση

Προσέχετε όταν η πόρτα χώρου αποσκευών ανοίγει και κλείνει. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα κοντά στην πόρτα χώρου αποσκευών, όταν κινείται. Να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πρόσβασης στον χώρο αποσκευών πάντοτε με προσοχή.

Μην παρεμβαίνετε στα αμορτισέρ της πόρτας χώρου αποσκευών, διότι λειτουργούν υπό πολύ υψηλή πίεση και τυχόν τροποποίησή τους μπορεί να καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό.

Μετά τη χρήση ελέγξτε στην οθόνη για ενδείξεις ότι η πόρτα χώρου αποσκευών έχει κλείσει τελείως.

Χειρωνακτική πρόσβαση

Αν το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο, μπορείτε απλά να ανοίξετε τον χώρο αποσκευών με το κουμπί στο κέντρο του πορτμπαγκάζ.

Πρόσβαση από την οθόνη

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα χώρου αποσκευών από το κάθισμα του οδηγού μέσω της οθόνης.

Κουμπί στην εσωτερική πλευρά του πίσω καπό

Κουμπί κλεισίματος πόρτας χώρου αποσκευών
Θέση του κουμπιού κλεισίματος του πίσω καπό
Κουμπί κλεισίματος

Πατήστε το κουμπί κλεισίματος στην εσωτερική δεξιά πλευρά του πίσω καπό, για να κλείσει. Πατήστε το κουμπί δύο φορές για να ενεργοποιηθεί το κλείσιμο με καθυστέρηση, η οποία ανέρχεται στα 30 δευτερόλεπτα περίπου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί κλεισίματος για να ρυθμίσετε μέχρι ποιο σημείο θα κλείνει το πίσω καπό. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε το πίσω καπό να φτάνει σε ύψος που σας εξυπηρετεί ή αν βρίσκεστε σε χώρο με χαμηλή οροφή, όπως γκαράζ.

Κλειδώνοντας το αυτοκίνητο με την πόρτα χώρου αποσκευών ανοικτή θα κλειδωθούν όλες οι πόρτες και θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός μόνο για τις κλειστές πόρτες. Αν στη συνέχεια κλείσετε το πορτμπαγκάζ, θα κλειδωθεί και θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός για τον χώρο αποσκευών.