Υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρες

Οι υαλοκαθαριστήρες και οι ψεκαστήρες συνεργάζονται για να διατηρούν τα παρμπρίζ καθαρά.

Χειριστήρια υαλοκαθαριστήρα και ψεκαστήρα

Χειριστήρια υαλοκαθαριστήρα και ψεκαστήρα στον αριστερό μοχλοδιακόπτη τιμονιού

Μπορείτε να χειρίζεστε τους υαλοκαθαριστήρες και τους ψεκαστήρες με τον τροχό κύλισης και τα κουμπιά στον αριστερό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού.

Σύμβολο μπροστινών υαλοκαθαριστήρων και ψεκαστήρα
Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες και ψεκαστήρας.
Σύμβολο πίσω υαλοκαθαριστήρα και ψεκαστήρα
Πίσω υαλοκαθαριστήρας και ψεκαστήρας.

Τα ακροφύσια των μπροστινών ψεκαστήρων βρίσκονται στην κάτω πλευρά του καπό κινητήρα στο κάτω μέρος του παρμπρίζ. Το ακροφύσιο του πίσω ψεκαστήρα είναι στην κάτω πλευρά της αεροτομής οροφής, πάνω από το πίσω παρμπρίζ.

Λειτουργίες υαλοκαθαριστήρα

Ο μπροστινός υαλοκαθαριστήρας έχει αυτόματη λειτουργία καθώς και πολλές μη αυτόματες ταχύτητες.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον πίσω υαλοκαθαριστήρα χειροκίνητα ή μπορείτε να τον ρυθμίσετε να ενεργοποιείται αυτόματα με τους μπροστινούς υαλοκαθαριστήρες και κατά την κίνηση με όπισθεν.

Κάθε λειτουργία υαλοκαθαριστήρων έχει διαφορετική επίδραση στον τρόπο λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων, συνεπώς πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες στις οποίες οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα λειτουργία υαλοκαθαριστήρων στην οθόνη. Το αυτοκίνητο επαναρυθμίζει την επιλογή προγραμμάτος λειτουργίας κάθε φορά που οδηγείτε, με προεπιλεγμένη την αυτόματη λειτουργία.

Όταν η αυτόματη λειτουργία είναι ενεργή, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί πληροφορίες από τον αισθητήρα βροχής, για να ενεργοποιήσει τους υαλοκαθαριστήρες και να ρυθμίσει την ταχύτητά τους. Μπορείτε να αλλάζετε την ευαισθησία του αισθητήρα βροχής στις ρυθμίσεις.

Σύμβολο ενεργού αισθητήρα βροχής
Η αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων είναι ενεργοποιημένη, όταν ο αισθητήρας βροχής είναι ενεργός.

 Σημαντικό

Συντήρηση, αναπλήρωση και αντικατάσταση

  • Καθαρίζετε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων τακτικά.
  • Αντικαθιστάτε τα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων σε περίπτωση που εμφανίζουν σημάδια φθοράς.
  • Το αυτοκίνητό σας σάς ενημερώνει, όταν είναι ώρα να αναπληρώσετε το υγρό ψεκαστήρων. Αναπληρώνετε το υγρό ψεκαστήρων, όταν ζητείται από το αυτοκίνητο.
  • Αποφεύγετε τη χρήση των υαλοκαθαριστήρων σε στεγνό παρμπρίζ, δηλ. αν δεν έχει βρέξει ή χωρίς να χρησιμοποιήσετε υγρό ψεκαστήρων. Μπορεί να προκληθεί φθορά ή ζημιά.

Ασφάλεια σε πλυντήριο αυτοκινήτων

Απενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία, όταν μπαίνετε σε πλυντήριο αυτοκινήτων Σε αντίθετη περίπτωση ο αισθητήρας βροχής θα προκαλέσει την ενεργοποίηση των υαλοκαθαριστήρων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.