Επιτήρηση τυφλών σημείων

Η λειτουργία επιτήρησης τυφλών σημείων σας συμβάλλει ώστε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τα οχήματα που βρίσκονται ή πλησιάζουν στα τυφλά σημεία σας. Ένα φως εμφανίζεται στον εξωτερικό καθρέπτη, όταν ανιχνευθεί ένα όχημα.

Χάρη στις ειδοποιήσεις τυφλών σημείων, μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τα οχήματα στο πλάι του αυτοκινήτου σας, γεγονός που μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις επικίνδυνες αλλαγές λωρίδας. Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται κυρίως ως φωτεινή ένδειξη στον εξωτερικό καθρέπτη στην πλευρά που ανιχνεύεται όχημα. Βασίζονται στα πίσω ραντάρ του αυτοκινήτου σας για την ανίχνευση οχημάτων στις διπλανές λωρίδες.

Ενδεικτικές καταστάσεις κυκλοφορίας στις οποίες εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις τυφλών σημείων:
  • Όταν σας προσπερνά άλλο όχημα.
    • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν πριν το διερχόμενο όχημα φτάσει στο τυφλό σημείο σας. Αυτό συμβαίνει αν σας πλησιάζει γρήγορα από πίσω σε διπλανή λωρίδα.
  • Όταν προσπερνάτε άλλο όχημα.

Ανεξάρτητα από την κατάσταση, η ειδοποίηση παραμένει ενεργή όσο το άλλο όχημα εντοπίζεται στο πλάι του αυτοκινήτου σας.

 Υποδειξη

Ειδοποιήσεις τυφλών σημείων και ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας

Οι ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας ενεργοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με τις ειδοποιήσεις τυφλών σημείων. Αυτές οι δύο λειτουργίες βασίζονται επίσης στα ίδια πίσω ραντάρ για την ανίχνευση κυκλοφορίας. Ωστόσο, οι λειτουργίες ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

Ειδοποιήσεις στους εξωτερικούς καθρέπτες

Ειδοποίηση τυφλού σημείου στον εξωτερικό καθρέπτη

Όταν ένα όχημα ανιχνεύεται ή πλησιάζει σε τυφλό σας σημείο, στον εξωτερικό καθρέπτη εμφανίζεται μια λυχνία.

Περιοχές ανίχνευσης

Περιοχές ανίχνευσης τυφλών σημείων
Περιοχές ανίχνευσης ραντάρ.

 Σημαντικό

Οι περιοχές ανίχνευσης ενδέχεται να μην καλύπτουν τέλεια τα τυφλά σημεία σας. Φροντίστε η στάση του σώματός σας στην οδήγηση να επιτρέπει καλή επισκόπηση της κυκλοφορίας γύρω σας.

Συνθήκες και περιορισμοί

  • Η επιτήρηση τυφλών σημείων είναι ενεργή σε ταχύτητες πάνω από 15 km/h (10 mph). Δεν είναι διαθέσιμη κατά την κίνηση με την όπισθεν.
  • Όταν προσπερνάτε άλλα οχήματα, η διαφορά ταχύτητας μεταξύ του αυτοκινήτου σας και των άλλων οχημάτων πρέπει να είναι κάτω από 15 km/h (9 mph) για να εμφανιστούν οι ειδοποιήσεις.
  • Οι πληροφορίες για το τυφλό σημείο βασίζονται στην ανίχνευση από τα πίσω ραντάρ. Φροντίστε να διαβάσετε την ξεχωριστή ενότητα σε αυτό το εγχειρίδιο σχετικά με τους περιορισμούς της ανίχνευσης με ραντάρ.
  • Αν τα πίσω ραντάρ εμποδίζονται, όπως από ένα συνδεδεμένο τρέιλερ ή τοποθετημένη βάση ποδηλάτων, οι ειδοποιήσεις για οχήματα στα τυφλά σημεία απενεργοποιούνται αυτόματα.

 Σημαντικό

Ευθύνη του οδηγού

Οι ειδοποιήσεις για οχήματα στα τυφλά σημεία λειτουργούν επικουρικά με τις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνουν, ούτε υποκαθιστούν την ανάγκη ο οδηγός να παραμένει προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση.

Το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται ένδειξη για όχημα στα τυφλά σημεία δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές να αλλάξετε λωρίδα. Είναι μία από πολλές πληροφορίες που διαμορφώνουν την εκτίμηση του οδηγού για το αν είναι ασφαλές να προχωρήσει.