Ανίχνευση κάμερας και περιορισμοί

Οι κάμερες το αυτοκινήτου καταγράφουν γύρω τους με παρόμοιο τρόπο με το ανθρώπινο μάτι. Η σύγκριση είναι χρήσιμη, για να γίνουν κατανοητές οι δυνατότητες και οι περιορισμοί τους.

Οι κάμερες βοηθούν το αυτοκίνητο να αναγνωρίσει συγκεκριμένα αντικείμενα και επιφάνειες που ξεχωρίζουν οπτικά από το φόντο τους. Αυτά περιλαμβάνουν πράγματα όπως οι διαγραμμίσεις του δρόμου, τα οδικά σήματα, οι πεζοί και άλλα οχήματα.

Οι πληροφορίες κάμερας στην προβολή στάθμευσης μπορούν να σας παρέχουν έναν πρόσθετο τρόπο να παρακολουθείτε το περιβάλλον του αυτοκινήτου.

Συνθήκες φωτισμού

Οι κάμερες χρειάζονται φως, για να λειτουργήσουν και επηρεάζονται από τις συνθήκες φωτισμού.
  • Οι ισχυρές πηγές φωτός, όπως ο ήλιος, μπορούν να προκαλέσουν λάμψη και αντανακλάσεις που επηρεάζουν αρνητικά την ανίχνευση από την κάμερα.
  • Ο χαμηλός φωτισμός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά συγκεκριμένους τύπους ανίχνευσης της κάμερας.
  • Ορισμένοι τύποι ανίχνευσης απαιτούν συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Όταν είναι σκοτεινά, τα φώτα από άλλα οχήματα μπορούν να αναγνωριστούν, καθώς ξεχωρίζουν από το φόντο τους.

 Σημαντικό

Ανίχνευση κάμερας στο σκοτάδι

Για να είναι σε θέση το αυτοκίνητο να αναγνωρίζει άλλα οχήματα στο σκοτάδι, τα άλλα οχήματα πρέπει να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας και τα πίσω φώτα τους και να διακρίνονται καθαρά. Ενώ το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί και άλλα συστήματα ανίχνευσης, όπως το ραντάρ, ενδέχεται να μην έχει αρκετές πληροφορίες για να αναγνωρίσει με αξιοπιστία τα οχήματα που δεν φαίνονται από τις κάμερες. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρκετές λειτουργίες υποστήριξης οδηγού, όπως οι παρεμβάσεις ασφαλείας, οι προειδοποιήσεις σύγκρουσης και οι λειτουργίες που παρέχουν τήρηση απόστασης.

Ορατότητα

Κακή ορατότητα για τον οδηγό τυπικά σημαίνει κακή ορατότητα για τις κάμερες. Αντικείμενα που διακρίνονται δύσκολα από το ανθρώπινο μάτι μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να εντοπιστούν και από τις κάμερες. Σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται καλά καμουφλαρισμένα αντικείμενα ή αντικείμενα των οποίων το περίγραμμα δεν ξεχωρίζει από το φόντο.
  • Ομίχλη, ισχυρή βροχόπτωση, χιόνι ή αμμοθύελλες μπορούν να περιορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ορατότητα κάθε κάμερας.
  • Προσέχετε τη σκόνη, το νερό ή το χιόνι στο έδαφος που μπορεί αναταραχθεί και να εκσφενδονιστεί στον αέρα από το αυτοκίνητό σας, από άλλα οχήματα ή από τον αέρα.

Οπτικό πεδίο και εμπόδια

Οι κάμερες βλέπουν στην κατεύθυνση που είναι στραμμένες και μόνο εντός του οπτικού πεδίου τους. Το οπτικό πεδίο διαφέρει για κάθε κάμερα και εξαρτάται από τον σκοπό, για τον οποίο προορίζονται.

Τα εμπόδια περιορίζουν όσα βλέπει η κάμερα. Κάθε κάμερα βλέπει γύρω της από εκεί, όπου είναι τοποθετημένη, και οτιδήποτε εισέρχεται στο οπτικό πεδίο της κρύβει, οτιδήποτε είναι πίσω του. Τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά σε μια κάμερα εμποδίζουν περισσότερο το οπτικό πεδίο της κάμερας σε σχέση με τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο μακριά. Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ότι μια κάμερα εμποδίζεται, μπορεί να απενεργοποιήσει συγκεκριμένες λειτουργίες που βασίζονται σε αυτήν την κάμερα.
  • Βεβαιωθείτε ότι τυχόν τοποθετημένα αξεσουάρ, πρόσθετος εξοπλισμός ή εξωτερικά τοποθετημένο φορτίο δεν εμποδίζουν μέρος του οπτικού πεδίου της κάμερας. Για παράδειγμα, τα φορτία στην οροφή που εξέχουν πολύ μπορεί να εμποδίζουν την κάτοψη για τις κάμερες που είναι στραμμένες μπροστά και πίσω.
  • Ρυμουλκούμενα, σχάρες ποδηλάτων ή άλλος εξοπλισμός τοποθετημένος στον κοτσαδόρο μπορεί να εμποδίζει την ορατότητα της πίσω κάμερας.
  • Βρομιά, πάγος, χιόνι, σταγόνες νερού και υδρατμοί στον φακό φακούς των καμερών εμποδίζουν την ορατότητά τους σε κάποιον βαθμό. Σε μερικές περιπτώσεις το αυτοκίνητο ενδέχεται να μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάτι εμποδίζει και να σας ειδοποιήσει. Ωστόσο, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τις κάμερες και να βεβαιώνεστε ότι είναι καθαρές και δεν εμποδίζονται.

 Προειδοποίηση

Τακτικός καθαρισμός

Τα σημεία που βρίσκονται οι κάμερες, οι αισθητήρες και τα ραντάρ στο αυτοκίνητο πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, και να μην υπάρχουν ετικέτες, αντικείμενα, βρομιά και άλλα πιθανά εμπόδια σε αυτά τα σημεία. Διαφορετικά, οι λειτουργίες του αυτοκινήτου μπορεί να ανταποκρίνονται με λάθος τρόπο, να μειωθεί η ευαισθησία τους ή να απενεργοποιηθούν.

Άλλοι περιορισμοί

Αν οι κάμερες θερμανθούν πολύ, μπορεί να απενεργοποιηθούν προσωρινά, για να προστατευθούν από ζημιά. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου μετά από στάθμευση σε υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την έκθεση της κάμερας απευθείας στο φως του ήλιου. Η κάμερα μπορεί να είναι διαθέσιμη ξανά, μόλις ψυχθεί επαρκώς.

 Σημαντικό

Ζημιά στο παρμπρίζ

Ζημιά στο παρμπρίζ στην περιοχή της κάμερας, συμπεριλαμβανομένων μικρών θραυσμάτων, γρατσουνιών ή ρωγμών, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της κάμερας και των λειτουργιών που την χρησιμοποιούν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μειωμένη λειτουργικότητα , αναξιόπιστη απόκριση από το αυτοκίνητο και απενεργοποίηση λειτουργιών. Αν προκύψει ζημιά, ακολουθήστε τις ξεχωριστές συστάσεις σε αυτό το εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση ζημιάς στο παρμπρίζ.