Εξωτερικά φώτα ευκολίας

Υπάρχουν διαθέσιμες λειτουργίες φωτισμού που βοηθούν να βλέπετε καλύτερα όταν βρίσκεστε έξω από το αυτοκίνητό σας.

Τα φώτα ευκολίας είναι φώτα που λειτουργούν όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Φώτα υποδοχής

Όταν το αυτοκίνητο σας ανιχνεύσει ότι πλησιάζετε στο αυτοκίνητό σας, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα συγκεκριμένα φώτα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση στην οθόνη.

Φως καθοδήγησης

Το φως καθοδήγησης παρέχει επιπλέον φωτισμό γύρω από το αυτοκίνητό σας. Αυτό είναι χρήσιμο όταν είστε σταθμευμένοι σε σκοτεινό σημείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη για να το ενεργοποιήσετε και να το απενεργοποιήσετε ή να ορίσετε τη χρονική διάρκεια που θέλετε.