Σύστημα διατήρησης στη λωρίδα

Το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα βοηθά στην αποτροπή ακούσιας αναχώρησης από τη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας παρέχοντας προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις στην οδήγηση.

Όταν το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα είναι ενεργοποιημένο, το αυτοκίνητο θα σας ειδοποιήσει, αν πρόκειται να αποκλίνετε από τη λωρίδα, στην οποία κινείστε. Μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις στην οδήγηση. Το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα βασίζεται στην κάμερα του αυτοκινήτου που είναι στραμμένη μπροστά, για να αναγνωρίζει τη σήμανση του δρόμου και τη θέση σας στη λωρίδα.

 Προειδοποίηση

Οι προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις του συστήματος διατήρησης στη λωρίδα είναι συμπληρώματα στις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνουν, ούτε υποκαθιστούν την ανάγκη ο οδηγός να παραμένει προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση. Οδηγήστε το αυτοκίνητο με την ίδια προσοχή στην ασφάλεια που απαιτείται για ένα αυτοκίνητο χωρίς τη δυνατότητα να παρεμβαίνει.

Κύριες προϋποθέσεις για τη χρήση του συστήματος διατήρησης στη λωρίδα

Για να λειτουργήσει το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα, πρέπει να πληρούνται πολλές προϋποθέσεις. Οι παρακάτω είναι οι πιο σημαντικές:
  • Η ταχύτητά σας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 65-180 km/h (40-110 mph).
  • Οι διαγραμμίσεις των λωρίδων πρέπει να είναι ευδιάκριτες, για να τις αναγνωρίζει η κάμερα του αυτοκινήτου.
  • Η λωρίδα πρέπει να έχει αρκετό πλάτος. Όταν μια λωρίδα είναι πολύ στενή, δεν υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ του αυτοκινήτου και των διαγραμμίσεων του δρόμου.
  • Πρέπει να διατηρείτε τα χέρια σας στο τιμόνι και κατευθύνετε ενεργά το αυτοκίνητο.

 Σημαντικό

Ενεργή οδήγηση

Ποτέ μην αφήνετε το τιμόνι από τα χέρια σας ενώ οδηγείτε. Μην απορρίπτετε τα αιτήματα του αυτοκινήτου να οδηγείτε ενεργά το αυτοκίνητο και να έχετε την προσοχή σας στον δρόμο.

Τύποι παρεμβάσεων του συστήματος διατήρησης στη λωρίδα

Αν πρόκειται να διασχίσετε τις διαγραμμίσεις της λωρίδας σας, το αυτοκίνητό σας μπορεί να παρέμβει είτε με έναν είτε και με τους δύο ακόλουθους τρόπους:
Παρέμβαση οδήγησηςΤο αυτοκίνητο προσπαθεί να επανέλθει στη λωρίδα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία στις ρυθμίσεις.
Προειδοποίηση αναχώρησης από τη λωρίδαΤο αυτοκίνητο σάς ειδοποιεί με ήχο ή δονήσεις του τιμονιού. Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί στις ρυθμίσεις.

 Σημείωση

Ένδειξη στροφής ή αλλαγής λωρίδας

Εφόσον χρησιμοποιείτε τα φλας, όταν αλλάζετε λωρίδα, το αυτοκίνητο θεωρεί ότι είναι εκούσιος ελιγμός.

Οι παρεμβάσεις ασφαλείας είναι πάντοτε ενεργοποιημένες.

Ορισμένες καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν παρέμβαση στην οδήγηση, για να αποτρέψουν μια επικίνδυνη αναχώρηση από τη λωρίδα, ακόμη και αν το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα είναι απενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις.

Σύμβολα οθόνης και επικοινωνία

Οι προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις του συστήματος διατήρησης στη λωρίδα κοινοποιούνται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Όταν στην περιοχή πληροφοριών οδηγού εμφανίζεται η προβολή οδήγησης, οι προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις εμφανίζονται ως κινούμενες εικόνες διαγράμμισης του δρόμου.

Παρέμβαση οδήγησης αναχώρησης από τη λωρίδα
Οι παρεμβάσεις από το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα υποδεικνύονται με μια συμπαγή γραμμή σήμανσης σε κόκκινο χρώμα.
Προειδοποίηση αναχώρησης από τη λωρίδα
Οι προειδοποιήσεις υποδεικνύονται με μια συμπαγή γραμμή σήμανσης σε κίτρινο χρώμα.
Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η προβολή Calm, χρησιμοποιούνται αντί αυτών σύμβολα.
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται, αν πλησιάζετε πολύ κοντά στις διαγραμμίσεις τις λωρίδας. Το σύμβολο εμφανίζεται αντεστραμμένο στις προειδοποιήσεις κατά την οδήγηση στη δεξιά πλευρά του δρόμου.
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων του συστήματος διατήρησης στη λωρίδα. Το σύμβολο εμφανίζεται αντεστραμμένο στις παρεμβάσεις κατά την οδήγηση στη δεξιά πλευρά του δρόμου.
Ανενεργό σύστημα διατήρησης στη λωρίδα
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το σύστημα διατήρησης στη λωρίδα είναι απενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις.
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται όταν υπάρχει βλάβη στο σύστημα υποβοήθησης παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι η υποβοήθηση παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας και οι παρεμβάσεις ασφαλείας για την αποτροπή εκτροπής από τη λωρίδα είναι απενεργοποιημένες λόγω βλάβης στο σύστημα.

Συνθήκες και περιορισμοί

Για να λειτουργήσει η υποβοήθηση παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας, πρέπει να υπάρχουν διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα και να είναι ευδιάκριτες. Το αυτοκίνητο τις αναγνωρίζει χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα. Αυτή η μορφή ανίχνευσης απαιτεί το οπτικό πεδίο της κάμερας να μην εμποδίζεται και να πληρούνται οι προϋποθέσεις οπτικής ανίχνευσης. Διαβάστε την ξεχωριστή ενότητα σε αυτό το εγχειρίδιο για τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς για τις κάμερες του αυτοκινήτου σας, για να κατανοήσετε πώς επηρεάζονται οι λειτουργίες που βασίζονται στην ανίχνευση της κάμερας.

Η εμφάνιση, η κατάσταση και η διάταξη των σημάνσεων του δρόμου μπορούν να επηρεάσουν την ανίχνευσή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
  • Οι διαιρέσεις και οι συγχωνεύσεις λωρίδων μπορούν να προκαλέσουν προσωρινά εσφαλμένη αναγνώριση της λωρίδας.
  • Μη τυπικές ή ασυνήθιστες διατάξεις σήμανσης δρόμων ενδέχεται να μην αναγνωριστούν σωστά από το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, έργα στον δρόμο ή εκτροπές της κυκλοφορίας μπορούν να έχουν αποτέλεσμα αντικρουόμενες ή πολλαπλές σημάνσεις στον δρόμο.
  • Το αυτοκίνητο ενδέχεται να μην μπορεί να ανιχνεύσει ισχνές διαγραμμίσεις στο οδόστρωμα για παράδειγμα αν έχουν φθαρεί, σβηστεί ή αποχρωματιστεί.
  • Υπάρχει περίπτωση άλλες ακμές ή γραμμές, όπως τα κράσπεδα, οι παρυφές επιδιόρθωσης του οδοστρώματος, τα στηθαία ή οι σκιές με σαφές περίγραμμα, να αναγνωριστούν λανθασμένα ως διαγραμμίσεις οδοστρώματος.
  • Οι διαγραμμίσεις του δρόμου πρέπει να φωτίζονται επαρκώς, για να ανιχνευθούν. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χρειάζεται να φωτιστούν από το αυτοκίνητο ή από τα φώτα του δρόμου.