Ζώνες ασφαλείας

Όταν οι ζώνες ασφαλείας χρησιμοποιούνται σωστά, μπορούν να βοηθήσουν να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό σε περιπτώσεις που κυμαίνονται από το απότομο φρενάρισμα μέχρι σφοδρές συγκρούσεις.

Χαρακτηριστικά ζωνών ασφαλείας

Δεμένη ζώνη ασφαλείας στο κάθισμα του οδηγού

Η ζώνη ασφαλείας κλειδώνει για να λειτουργεί ως σύστημα συγκράτησης ασφαλείας υπό ορισμένες συνθήκες. Όπως όταν η ζώνη τραβηχτεί απότομα και με δύναμη, αν το αυτοκίνητο οδηγείται επιθετικά και αν βρίσκεται σε απότομη κλίση.

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες, για να ανιχνεύσει αν ο οδηγός ή οποιοσδήποτε επιβάτης δεν χρησιμοποιεί τη ζώνη ασφαλείας του. Το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό με έναν προειδοποιητικό ήχο και το σύμβολο υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας εμφανίζεται στην οθόνη.

Σύμβολο SBR
Σύμβολο υπενθύμισης ζώνης ασφαλείας.

 Σημαντικό

Χρήση ζωνών ασφαλείας

Οι παρακάτω είναι οι βασικές οδηγίες για τη σωστή χρήση των ζωνών ασφαλείας. Υπάρχουν επίσης πιο αναλυτικές πληροφορίες σε άλλες ενότητες του εγχειριδίου που καλύπτουν τη σωστή χρήση των καθισμάτων και τις ρυθμίσεις των ζωνών ασφαλείας.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες φοράνε τη ζώνη ασφαλείας τους και ότι όλες οι ζώνες είναι σωστά ρυθμισμένες.
 • Προσαρμόστε τη ζώνη ασφαλείας στη σωματική διάπλαση του επιβάτη.
 • Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζει στο σώμα σας.
 • Φροντίστε ώστε η ζώνη να είναι χαλαρή όσο το δυνατόν λιγότερο.
 • Φροντίστε ώστε η ζώνη να περνάει όσο το δυνατόν πιο ίσια ανάμεσα στα τρία σημεία στερέωσης της.1
 • Διατηρείτε την πλάτη του καθίσματος σε όρθια θέση.
 • Ακολουθείτε όλες τις συστάσεις για τη θέση και τη στάση στα καθίσματα.2
 • Μη φοράτε τη ζώνη ασφαλείας με τρόπους διαφορετικούς από εκείνους που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
 • Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγείτε.
 • Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την ίδια ζώνη ασφαλείας για περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα.

 Προειδοποίηση

Φροντίδα και συντήρηση ζωνών ασφαλείας

 • Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε ποτέ μόνοι σας ζώνες ασφαλείας ή σχετικά εξαρτήματα, όπως συνδέσμους και γάντζους. Οποιαδήποτε ενέργεια σέρβις ή αντικατάσταση θα πρέπει να εκτελείται από εκπαιδευμένο τεχνικό με πρόσβαση σε ανταλλακτικά εγκεκριμένου τύπου.3
 • Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν η ζώνη ασφαλείας ή κάποιο σχετικό εξάρτημα παρουσιάζει σημάδια ζημιάς ή φθοράς.
 • Αντικαταστήστε τη ζώνη ασφαλείας αν έχει υποστεί μεγάλη καταπόνηση, όπως σε μια σύγκρουση. Μπορεί να έχει χάσει τις προστατευτικές της ιδιότητες ακόμα και αν δεν υπάρχει προφανής ζημιά.
 • Καθαρίστε τη ζώνη ασφαλείας αμέσως σε περίπτωση που χυθεί υγρό πάνω της. Η ουσία που χύθηκε μπορεί να εισχωρήσει στον μηχανισμό και να φθείρει το υλικό.
 1. 1 Για παράδειγμα, ποτέ μην την τυλίγετε ή τη συνδέετε σε άλλα αντικείμενα ή εξαρτήματα στο αυτοκίνητο.
 2. 2 Υπάρχουν γενικές συστάσεις για τον τρόπο που πρέπει να κάθεστε στο κάθισμα, καθώς και συγκεκριμένες συστάσεις για παιδιά και εγκύους επιβάτες.
 3. 3 Η Volvo συνιστά ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.