Κλειδιά

Χρησιμοποιήστε τα κλειδιά σας για το κλείδωμα, το ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

 Σημαντικό

Η χρήση των κλειδιών είναι αρκετά απλή αλλά πρέπει να γνωρίζετε τους περιορισμούς κάθε τύπου κλειδιού για λόγους ασφαλείας και προφύλαξης. Συνεπώς είναι σημαντικό να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο σχετικά με τα κλειδιά και τον τρόπο χρήσης τους.

Το αυτοκίνητο και οι βασικές ασύρματες τεχνολογίες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες συσκευές. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα συστήματα στην ενότητα προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου.

Το αυτοκίνητο υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους κλειδιών:
  • Κάρτα-κλειδί
  • Τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά

Οι κάρτες-κλειδιά χρησιμοποιούν μόνο NFC1. Όλοι οι τύποι κλειδιών έχουν τη δυνατότητα NFC, επομένως κάθε αναφορά σε κάρτες-κλειδιά ισχύει για όλους τους τύπους κλειδιών.

Ανάγνωση κλειδιού

Σημεία αλληλεπίδρασης για κλειδιά.
1
2
  1. 1Το αυτοκίνητο διαβάζει το κλειδί σας όταν το τοποθετήσετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην κολόνα της πόρτας του οδηγού.
  2. 2Για να εκκινήσετε το αυτοκίνητο, τοποθετήστε το κλειδί στη μονάδα ανάγνωσης καρτών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Προφίλ χρήστη και κλειδιά

Μπορείτε να αναθέσετε ένα κλειδί σε ένα συγκεκριμένο προφίλ χρήστη. Αυτό επιτρέπει στο αυτοκίνητο να αναγνωρίζει αυτόματα ποιος το ξεκλειδώνει και να εφαρμόσει όλες τις σχετικές επιλογές εξατομίκευσης.

 Σημείωση

Αυτοκίνητο που δεν αποκρίνεται

Αν το αυτοκίνητο παραμένει απενεργοποιημένο επί αρκετές εβδομάδες, μπορεί να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα για να ξεκλειδωθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί το αυτοκίνητο χρειάζεται χρόνο για να ενεργοποιήσει ξανά τα συστήματά του, να αναγνωρίσει το κλειδί και να σας δώσει πρόσβαση.

Αν οι μπαταρίες του αυτοκινήτου αδειάσουν τελείως, δεν θα αποκρίνεται σε οποιοδήποτε κλειδί.

Πρόσθετα κλειδιά

Το αυτοκίνητό σας διατίθεται με περιορισμένο αριθμό κλειδιών. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν χάσετε κάποιο κλειδί ή αν απλώς χρειάζεστε επιπλέον κλειδιά.

 Σημαντικό

Κλείδωμα των κλειδιών μέσα στο αυτοκίνητο

Όταν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο, οι κάρτες-κλειδιά εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνησή του. Για λόγους ασφαλείας και προφύλαξης μην αφήνετε ποτέ κλειδιά χωρίς επίβλεψη σε εκτεθειμένο μέρος.

  1. 1 Επικοινωνία κοντινού πεδίου