Φωνητικός χειρισμός

Κρατήστε τα χέρια σας στο τιμόνι και χρησιμοποιήστε τη φωνή σας, για να αλληλεπιδράσετε με το αυτοκίνητο μέσω του ψηφιακού βοηθού.
Με τη βοήθεια του ψηφιακού βοηθού μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον φωνητικό χειρισμό, για να εκτελείτε εργασίες, όπως αναζήτηση στο διαδίκτυο και λήψη μετεωρολογικών προγνώσεων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας, για να αλληλεπιδράτε με το αυτοκίνητο και να χειρίζεστε πολλές λειτουργίες του που περιλαμβάνουν:
  • Εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων
  • Τηλέφωνο
  • Πλοήγηση
  • Κλιματισμός

Ομιλία στον ψηφιακό βοηθό

Ο βοηθός καταλαβαίνει την καθημερινή ομιλία, έτσι δεν χρειάζεται να γνωρίζετε συγκεκριμένες φωνητικές εντολές, για να τον χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να ζητήσετε οτιδήποτε από τον βοηθό και αποκρίνεται επιβεβαιώνοντας τι είπατε και κατόπιν κάνοντας αυτό που ζητήσατε. Θα σας ενημερώσει, αν δεν σας καταλαβαίνει.

 Σημείωση

  • Ο φωνητικός χειρισμός προέρχεται από τρίτο προμηθευτή. Η διαθεσιμότητα, ο τρόπος χρήσης του και ο τρόπος λειτουργίας του ενδέχεται να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου και μεταξύ περιοχών.
  • Αν η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι κακή, ο αριθμός των διαθέσιμων λειτουργιών μπορεί να είναι περιορισμένος.

Περισσότερα σε αυτό το θέμα