Αποθήκευση στον χώρο αποσκευών και χρησιμότητα

Το πίσω μέρος του εσωτερικού του αυτοκινήτου μπορεί να διαμορφωθεί σε διάφορα σχήματα και μεγέθη.

Ο χώρος αποσκευών διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά που σας βοηθούν να αποθηκεύετε αντικείμενα με μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπάρχουν διάφορα σημεία αποθήκευσης χρήσιμα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως άγκιστρα για σακούλες και μια τσέπη με δίχτυ. Οι κρίκοι συγκράτησης φορτίου λειτουργούν ως σημεία αγκύρωσης για τη στερέωση ιμάντων που ασφαλίζουν ογκώδη αντικείμενα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύθραυστα αντικείμενα στο ξεχωριστό διαμέρισμα αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες για την αποθήκευση στον πίσω εσωτερικό χώρο
2
1
3
  1. 1Πρίζα 12 V
  2. 2Άγκιστρα για σακούλες
  3. 3Ξεχωριστό διαμέρισμα αποθήκευσης
Σημεία πρόσδεσης με ιμάντα.

Υπάρχουν τέσσερα σημεία, για να δένετε ιμάντες, για να στερεώνετε ογκώδη αντικείμενα.

Σχετικά έγγραφα