Τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά

Χρησιμοποιήστε το κλειδί για να κλειδώσετε, να ξεκλειδώσετε και να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως η κάρτα-κλειδί, αρκεί να το τοποθετήσετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην κολόνα της πόρτας του οδηγού. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά με λογότυπο, στραμμένο προς το μέρος σας

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα NFC του τηλεχειριστηρίου χωρίς κουμπιά, βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο της Volvo είναι στραμμένο προς το μέρος σας.

 Σημείωση

Μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία στο τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά, δέχεται μπαταρία CR2450.

Αν βρίσκεστε κοντά στο αυτοκίνητο για πολλή ώρα χωρίς να ανοίξετε την πόρτα του οδηγού, ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ή να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο από τη λαβή της πόρτας του οδηγού. Αν το αυτοκίνητο δεν ξεκλειδώνει ή δεν ανοίγει αμέσως, αυτό είναι φυσιολογικό. Απλά περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.